Till sidans huvudinnehåll

Byggaktör

Under byggtiden

Under byggtiden

Under byggtiden kan vi hjälpa dig med tillfälligt vatten och sophämtning från byggboden.

På vår grus- och krossanläggning tar vi emot, återvinner och säljer rena grus- och krossprodukter till företagskunder. 

Avfall som uppkommer i samband med nybyggnationer är ett verksamhetsavfall. 

Länshållningsvatten är vatten som ansamlas i schaktgropar och liknande vid byggarbeten och andra entreprenader. Vattnet kan skada miljön och måste därför renas innan det släpps till ledningsnätet.