Till sidans huvudinnehåll

Byggaktör

Projektera för VA

Så här placeras vattenmätaren

Mätarens placering ska vara godkänd av oss och vi har också rätt till åtkomst av platsen där vattenmätaren sitter. Vi ansvarar för att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt koppla till och från mätaren.

För att minska risken för vattenläckage ska servisledningen mellan förbindelsepunkten och mätstället vara skarvlös och utan avgreningar.

Den del av servisledningen som ligger under byggnaden, och före vattenmätaren, ska läggas i skyddsrör. På så sätt kan vattenläckor lättare upptäckas, vilket minskar risken för fukt- och andra skador på byggnaden. Skyddsröret gör det också lättare att byta servisledningen utan stora ingrepp i byggnaden. Diametern på skyddsröret bör vara minst två gånger servisledningens diameter.

Vattenmätaren ska placeras skyddat mot kyla och värme

Det blir fastighetsägare ansvar att se till att vattenmätaren inte kan skadas. Vattenmätaren ska skyddas mot både värme och kyla. Mätare som finns i ouppvärmda utrymmen riskerar att frysa sönder.

Mätarkonsollen med avstängningsventiler och kopplingar före och efter vattenmätaren är dock fastighetsägarens egendom och ansvar.

Vi monterar vattenmätaren

Antal och storlek på vattenmätare bestäms av oss och beräknas utifrån det vattenflöde som du angett i din abonnemangsansökan. Eftersom vattenmätaren är vår egendom är det bara vi som får sätta upp, ta ner och justera den.

Vattenmätaren ska vara lätt att komma åt för avläsning och byte. Vattenmätarutrymmet ska skydda mätaren från kyla, värme och yttre påverkan. Vägg och golv ska tåla lite spill vid vattenmätarbyte.

Om vattenserviserna är långa, eller om det är svårt att placera vattenmätaren i huset, kan den i vissa fall placeras i en vattenmätarbrunn som är placerad på tomten. Du kan kontakta oss för rådgivning om du vill.