Till sidans huvudinnehåll

Byggaktör

Avfallstjänster under byggtiden

Miljöfarligt avfall

Företag och verksamheter har skyldighet att sortera ut miljöfarligt avfall och måste själva bekosta omhändertagandet av det. Företag och verksamheter är även skyldiga att rapportera vilka mängder och typer av farligt avfall som genereras i verksamheten och vart det transporteras.

Det är endast hushåll som får lämna farligt avfall på miljöstationer och återvinningscentraler.

Nästan alla verksamheter använder någon form av produkter som klassas som farligt avfall så som elektronik, ljuskällor och lysrör. Farligt avfall kräver säker hantering eftersom det kan vara brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt.

Tre sätt att lämna miljöfarligt avfall från företag och verksamheter