Till sidans huvudinnehåll

Flerbostadshus

Hyresvärd eller brf

Fastigheten har inte fastighetsnära insamling

Nu är det dags för dig som hyresvärd och bostadsrättsförening att börja fundera på fastighetsnära insamling av förpackningar, FNI! Här hittar du tips och råd.

2027 ska ni som fastighetsägare erbjuda insamling inom fastigheten. Därför kan det vara bra att nu börja se över era förutsättningar. Ett tips är att ta höjd för införandet om ni ändå gör om era avfallsutrymmen på grund av matavfallsobligatoriet.

Vill ni komma igång med FNI redan idag?

Här finns alla godkända entreprenörer som vi skrivit avtal med. Ni har kontakt direkt med entreprenören och det är också de som ni skriver avtal med och som sedan fakturerar er enligt sin prislista. 

Kostnader och bidrag

Varje entreprenör sätter sin prislista, men den begränsas av en maxtaxa. Ni kan även få bidrag för FNI. Bidraget grundar sig på en ersättningsmodell som är beslutad av Naturvårdsverket.

Har du fastigheter i flera kommuner?

Det kan vara andra regler för dina fastigheter i andra kommuner.

Läs mer

Saknar ni förpackningsinsamling – FNI – i fastigheten?

Då kan det vara dags för dig som hyresvärd eller bostadsrättsförening att börja fundera på vad det innebär för er. Här hittar du våra tips och råd.

Godkända företag för insamling

1 januari tog vi över ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall i Stockholm. Har ni i er fastighet insamling av förpackningar så måste ni säkra att den leverantör ni har valt är godkänd av oss.

Tips på att utforma miljörummet rätt!

Ett miljörum fungerar som bäst när det är praktiskt planerat och lätt att använda. Det behöver vara tydligt var olika typer av avfall hör hemma och det måste vara en fungerande arbetsmiljö för de som hämtar avfallet.

Kostnader och bidrag för fastighetsnära insamling

Nyheter för dig som är hyresvärd eller bostadsrättsförening som har fastighetsnära insamling av förpackningsavfall (FNI). Här finns information om hur du ansöker, bidragsmodellen och tidplan för utbetalning.

Tips för er som redan har FNI

Här kan du läsa vad som gäller för er som redan har FNI och vad ni behöver tänka på nu när kommunerna tagit över ansvaret för insamlingen.

Vi ansvarar för insamlingen av förpackningar

Regeringen har beslutat att kommunerna får ansvar för insamlingen av hushållens förpackningsavfall från 2024.