Till sidans huvudinnehåll

Flerbostadshus

Fastighetsägare eller brf

Godkända företag för insamling

1 januari 2024 tar vi över ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall i Stockholm. Har ni i er fastighet insamling av förpackningar så måste ni säkra att den leverantör ni har valt är godkänd av oss inför årsskiftet.

I listan nedan kan du se vilka företag som är upphandlade och godkända inför årsskiftet. Om du har fastigheter i andra kommuner kan det vara andra regler och andra som hämtar förpackningsavfallet. 

Godkända företag från och med den 1 januari 2024

 • Aktive Recycling Scandinavia AB
 • Avfallskonsulten I Huvudstaden AB
 • City Avfallsservice AB,
 • Liselotte Lööf Återvinning AB,
 • Office Recycling Technology Sweden AB,
 • PreZero Recycling AB,
 • Ragn-Sells Recycling AB,
 • Remondis Sweden AB,
 • Stena Recycling AB,
 • Svenska Servicestyrkan AB
 • Urbaser AB,
 • Återvinningsbolaget i Stockholm 2008 AB

Nyheter och information om förpackningsinsamlingen

Hämtning av förpackningar i flerbostadshus

Fram till årsskiftet är det FTI som ansvarar för denna tjänst. Från 1 januari 2024 tar vi över insamlingsansvaret.

Tips för er som redan har FNI

Här kan du läsa vad som gäller för er som redan har FNI och vad ni behöver tänka på inför årsskiftet.

Nya regler för förpackningsinsamlingen

Regeringen har beslutat att kommunerna får ansvar för insamlingen av hushållens förpackningsavfall från 2024.

Se alla artiklar inom det här ämnet

Aktuellt för fastighetsägare

Förslag till taxor för vatten och avfall 2024

Förslag till VA-taxa respektive avfallstaxa finns nu presenterade. Taxan för en villa föreslås höjas med 118 kronor för vatten och avlopp och med drygt 30 kronor för avfall per månad.

Nu är det obligatoriskt att sortera ut matavfallet

Nu ska alla sortera ut matavfallet. Här är viktiga fakta kring obligatoriet.

Nya regler för förpackningsinsamlingen

Regeringen har beslutat att kommunerna får ansvar för insamlingen av hushållens förpackningsavfall från 2024.

Se alla artiklar inom det här ämnet