Till sidans huvudinnehåll

Hållbarhet

Hållbarhetsrapporter

Vår verksamhet är viktig för samhället och miljön. Här finns vår samlade hållbarhetsrapportering för att förenkla.

Vi rapporterar vårt hållbarhetsarbete och vår miljöpåverkan eftersom vi har strikta lagkrav gentemot olika myndigheter, det gör det möjligt för dig att läsa om vårt hållbarhetsarbete och granska oss. Vi själva använder rapporterna för att bli bättre och kontrollera våra framsteg.

Års- och hållbarhetsredovisning

I vår hållbarhetsredovisning presenterar vi vår verksamhet, vår vision och våra mål, vilka framtidens utmaningar är, vilka som är våra viktigaste hållbarhetsfrågor och hur vi arbetar.

Årsredovisning och hållbarhetsrapport

Miljörapporter

Våra anläggningar är skyldiga att följa strikta miljövärden. Den 31 mars varje år redovisar vi utfallet för varje anläggning.

Miljörapporter avloppsverksamheten

Miljörapporter återvinningscentraler