Till sidans huvudinnehåll

Förebygg översvämningar

Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda din egendom mot översvämningar. Du kan minska risken för både översvämning och eventuella skador genom att tänka på och genomföra vissa åtgärder innan skadan är ett faktum.

Med kraftiga skyfall kommer ibland översvämningar. Har du otur kan du få en översvämning även vid torr väderlek. Då handlar det ofta om en vattenläcka eller ett avloppsstopp.

Se över ditt försäkringsskydd med ditt försäkringsbolag i förebyggande syfte så att du vet vad som gäller om du skulle drabbas. 

Checklista för att förebygga översvämningar

  • Förvara inte värdefulla eller känsliga föremål i källaren.
  • Rensa hängrännor, stuprör och brunnar från löv, is och snö. Undvik att stora vattensamlingar samlas runt huset.
  • Förbered genom att ha tunga tättslutande föremål, till exempel sandsäckar, som kan läggas över golvbrunnar och toalettstolar i källaren.
  • Se över golvet i källaren, det bör bestå av ett material som tål vatten.
  • Takvatten från stuprör bör inte ledas till avloppsledningen.
  • Se över dräneringen kring fastigheten och fuktskyddet av de väggar som ligger under markytan så att de är täta. Marken ska luta från huset så att vattnet kan rinna bort.

Du kanske också vill läsa om...

Om du drabbats av översvämning

Checklista om hur du skyddar ditt hem. Kom ihåg att direkt anmäla skadan till ditt försäkringsbolag.

Felsök var vattenläckan sitter

Beroende på var vattenläckan uppstår ansvarar vi eller fastighetsägaren för att laga läckan.

Backventiler

Vi får många frågor om backventiler och om de kan installeras som en hjälp mot översvämningar. Här hittar du mer information.

Se alla artiklar inom det här ämnet