Till sidans huvudinnehåll

Restaurang, livsmedel

och storkök

Information

Ladda ner och skriv ut information till personalen och/eller era gäster.

Här hittar du som restaurang sorteringsinstruktioner för matavfall, miljötips, affischer som kan användas på toaletterna för att påminna personal och gäster att inte spola ner fel saker i avloppet med mera.

Matavfall i restaurang, storkök och livsmedelsbutik

Regler för förpackat matavfall från livsmedelsbutik

Från 1 januari 2024 är det inte tillåtet att slänga förpackat matavfall i restavfallet. Förpackningen och matavfallet ska separeras och återvinnas var för sig.

Sortera matavfall i restaurang och storkök

I restauranger och storkök hanteras stora mängder mat. Därmed blir även mängden matavfall större än i ett hem. Därför är sorteringsinstruktionerna lite annorlunda jämfört med dem för hushållen.

Tekniska lösningar för matavfall

Det är obligatoriskt att sortera matavfall i restaurang, storkök och livsmedelsbutiker. Här berättar vi vilka olika sorters abonnemang du kan välja mellan.

Matavfallskvarn till tank

Avfallskvarn är ur flera aspekter ett bra sätt för restauranger, storkök och livsmedelsbutiker att hantera sitt matavfall.

Därför är det bra att sortera ut matavfall på matställen och i livsmedelsbutiker

Genom att matavfallssortera hjälper ni till att göra Stockholm klimatsmart. Det är obligatorisk att sortera matavfallet men ni kan även få ner era avfallskostnader.

Se alla artiklar inom det här ämnet