Till sidans huvudinnehåll

Villaägare

Bygga nytt eller bygga om

Såhär fungerar anläggningsavgiften

När du ansluter ditt nybyggda hus till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du en anläggningsavgift. Här berättar vi hur den fungerar.

Storleken på avgiften bestäms i kommunfullmäktige i våra ägarkommuner Stockholms stad och Huddinge kommun.

Både Stockholm och Huddinge har samma anläggningsavgift för alla områden som ansluts till kommunalt vatten och avlopp. 

Anläggningsavgiften är obligatorisk

Anläggningsavgiften är en obligatorisk engångskostnad som alla som ansluter sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet måste betala enligt vattentjänstlagen. Den måste betalas oavsett om du ansluter dig eller inte.

När ska anläggningsavgiften betalas?

När vi lämnat över förbindelsepunkten till dig. Men du kan ansöka om en avbetalningsplan om du inte vill betala hela avgiften på en gång.

Såhär funkar det:

  1. När de nya kommunala vatten- och avloppsledningarna i ditt område är färdigbyggda, slutbesiktade och godkända förmedlar vi en förbindelsepunkt till alla fastighetsägare i etappen/området.
  2. Därefter skickas en faktura för anläggningsavgiften ut till dig och dina grannar. Storleken på avgiften bestäms årligen av kommunfullmäktige i din kommun.
  3. När du betalat fakturan för anläggningsavgiften får du koppla in dig på det kommunala vatten- och avloppsnätet.
  4. Efter inkopplingen ska du kontakta oss för att beställa tider för översyn av inkopplingen och montering av en vattenmätare.
    Om du börjar använda vattnet utan att ha fått en vattenmätare installerad av oss kommer du faktureras en schablonavgift för din vattenförbrukning. Schablonavgiften är vanligen dyrare än ett abonnemang med vattenmätare.

Tänk på att det är bara vi på Stockholm Vatten och Avfall som får öppna och stänga servisventilerna på våra ledningar. 

Om du bor i ett omvandlingsområde kan avgiften skilja sig mellan dig och grannen om era fastigheter ansluts olika år

Om hela området du bor i ska anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet får du fakturan för din anläggningsavgift när vi lämnat över förbindelsepunkten till din fastighet.

Avgiften baseras på VA-taxan det år som gäller vid tidpunkten för förmedlandet av förbindelsepunkten.

Priset justeras årligen och kan därför bli olika för fastigheter i olika etapper inom ett och samma område. Detta eftersom olika etapper kan anslutas olika år.

Anläggningsavgift och anslutningsavgift är samma sak

Ibland används ordet anslutningsavgift istället för anläggningsavgift. De syftar på samma sak, det vill säga avgiften det kostar att få koppla in sig på det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet.