Till sidans huvudinnehåll

Event

och tillfälliga verksamheter

Latrinhämtning

Latrinhämtning kan beställas vid stambyten, i sommarstugeområden och vid säsongsverksamheter som båtklubbar och restauranger.

Viktigt

Skillnad från bajamajor: Tjänsten ska inte förväxlas med så kallade bajamajor, som du kan beställa av valfri entreprenör.

Latrinkärl

  • Kärl: Vi tillhandahåller svarta 37-liters engångstunnor med lock, som ingår i abonnemangspriset.
  • Vikt: Kärlet får inte väga mer än 15 kilo vid hämtning.

Hämtningsintervall

Hämtning sker enligt abonnemang eller vid behov.

Vid abonnemang

  • Sommartid (vecka 15-43): Hämtning varje vecka.
  • Övrig tid: Hämtning varannan vecka.

Vid behov

Beställ hämtning när kärlet är halvfullt för att undvika att det blir för tungt. Kontakta kundtjänst för att beställa en tömning.

Avgifter

Avgift debiteras per hämtat kärl. Det blir billigare om du själv tar ut latrinkärlet från toalettutrymmet och ställer det på överenskommen plats.

Bomkörningsavgift tas ut om kärlet inte hittas och hämtningen inte avbeställts.

För fullständiga villkor, se årets avfallstaxa.

Avfallstaxa

Kontakta kundtjänst

GDPR

Jag har läst integritetspolicyn och godkänner att Stockholm Vatten och Avfall sparar mina kontaktuppgifter.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Kontakta oss

Kontakta kundtjänst för frågor gällande din faktura och ditt abonnemang samt allmänna frågor om vatten, avlopp och sophämtning. Genom att logga in på Mina sidor kan du som är kund hos oss göra dina ärenden även när kundtjänst har stängt.