Till sidans huvudinnehåll

Event

och tillfälliga verksamheter

Latrin

Latrinhämtning kan beställas vid stambyten, i sommarstugeområden och vid säsongsverksamheter som båtklubbar och restauranger.

Hämtningen kommer successivt att bli dyrare och avskaffas då vi av arbetsmiljöskäl eftersträvar andra system. Tjänsten ska inte förväxlas med så kallade bajamajor. Dessa beställs av valfri entreprenör.

Viktigt om latrinhämtning:

  • Latrinkärlen, svarta 37 liters engångstunnor med lock, tillhandahålls av oss och ingår i abonnemangspriset.
  • Kärlet får inte väga mer än 15 kilo.
  • Hämtningsintervall:
    • Sommartid, vecka 15 till och med 43, hämtas latrin varje vecka.
    • Övrig tid hämtas latrin varannan vecka.
  • Hämtning sker enligt abonnemang eller vid behov. Beställning ska göras när kärlet är halvfullt, för att undvika att det blir för tungt. Ta kontakt med kundtjänst för att beställa en tömning.
  • Avgift debiteras per hämtat kärl. Det blir billigare om du själv tar ut latrinkärlet från toalettutrymmet och ställer det på överenskommen plats.
  • Bomkörningsavgift tas ut om kärlet inte hittas och hämtningen inte avbeställts.

Se alla villkor för tjänsten i årets avfallstaxa.

Kontakta kundtjänst

GDPR

Jag har läst integritetspolicyn och godkänner att Stockholm Vatten och Avfall sparar mina kontaktuppgifter.

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Kontakta oss

Kontakta kundtjänst för frågor gällande din faktura och ditt abonnemang samt allmänna frågor om vatten, avlopp och sophämtning. Genom att logga in på Mina sidor kan du som är kund hos oss göra dina ärenden även när kundtjänst har stängt.

Priser och avgifter för sophämtning och VA