Till sidans huvudinnehåll

Verksamheter

Riktlinjer för tågtvättar

Tågtvättar

Även tåg blir smutsiga och behöver tvättas. Precis som i biltvättar innehåller tvättvattnet mängder med skadliga ämnen och tungmetaller som reningsverken inte klarar av att rena bort.

Det är viktigt att både det vatten som släpps ut från avloppsreningsverken och det slam som bildas under reningen innehåller så låga halter av miljöskadliga ämnen som möjligt. Ett sätt att klara detta är att minska utsläppsmängderna från olika källor i samhället. En av dessa källor är tågtvättarna.