Till sidans huvudinnehåll

Verksamheter

Riktlinjer

Riktlinjer för bilvårdsanläggningar

Garage, bilverkstäder, fordons- och däcktvättar behöver följa riktlinjer för avloppsvattnet som verksamheten släpper ut. Ett smutsigt avloppsvatten påverkar reningen av vattnet i reningsverken. Det bästa sättet att

Riktlinjer för grafiska verksamheter

Inom den grafiska branschen finns många saker att tänka på för att inte påverka miljön. Silver och krom är några av de ämnen som kan finnas i verksamheten.

Riktlinjer för sjukhus och laboratorier

På ett sjukhus och i ett laboratorium finns mycket som påverkar miljön på ett negativt sätt. Små insatser kan göra stor skillnad.

Riktlinjer för tak- och fasadtvättare

När tak och fasader tvättas med högtryck får man ett vatten som kan vara förorenat. Föroreningarna kommer från gamla färgskikt, tvättkemikalier och luftföroreningar som under lång tid samlats på byggnaden.

Riktlinjer för tandläkare

Det är viktigt att mängden kvicksilver fortsätter minska. Amalgam som innehåller kvicksilver används sällan som fyllningsmaterial idag, men ämnet kan frigöras när gamla lagningar tas bort. Därför riskerar kvicksilver att

Riktlinjer för textiltvätterier

För att vattnet från textiltvätterier ska kunna renas får inte avloppsvattnet innehålla ämnen som reningsverket inte kan hantera.

Riktlinjer för tågtvättar

Även tåg blir smutsiga och behöver tvättas. Precis som i biltvättar innehåller tvättvattnet mängder med skadliga ämnen och tungmetaller som reningsverken inte klarar av att rena bort.

Riktlinjer för verkstadsindustrier

Tips för verkstadsindustrin