Till sidans huvudinnehåll

Villaägare

Dina vatten- och avfallstjänster

Regler för matavfallskvarn

Du som har en matavfallskvarn installerad i din villa och vill ha det istället för matavfallskärl för insamling av matavfall behöver du meddela att du har kvarn till oss inför obligatoriet 2023. Samtidigt kan du välja fyraveckorshämtning av ditt restavfall.

I januari 2023 blir det obligatoriskt att sortera matavfall. Har du matavfallskvarn i din villa/ditt radhus behöver du meddela oss om den senast den 20 december, om du inte vill få ett matavfallskärl utkört till din fastighet under vårvintern 2023.

Fyll i formuläret nedan och bifoga kvitto på installationen av avfallskvarnen.

Om du har kvarn kan du även byta abonnemang för restavfallet till hämtning var 4:e vecka. Kryssa då i det alternativet i formuläret.

Matavfallskvarn kan bli en icke godkänd tekniklösning för att sortera ut matavfall.

Naturvårdsverket har, i uppdrag från regeringen, föreslagit införande av EG-direktiv gällande bioavfall. I deras rapport föreslås att matavfallskvarn som är kopplad till avloppet ska tas bort från listan av valbara alternativ för att sortera ut matavfall. Deras uppfattning är att insamling av matavfall via kvarn kopplad till avloppsledningsnätet inte utgör separat insamling, eftersom matavfallet blandas med annat avfall i ledningarna. Läs mer om avfallskvarnar på deras webb.

Läs mer på Naturvårdsverket om matavfallskvarnar.

Meddela oss om innehav av matavfallskvarn

Beställ hämtning av restavfall var 4:e vecka

Abonnemanget för hämtning av restavfall var 4:e vecka är vårt billigaste och kostar 1 605 kronor per år. Varannan vecka kostar 2 385 kronor per år och hämtning varje vecka kostar 4 525 kronor per år. Rörlig avgift på 2 kronor per kilo tillkommer. Priserna är inklusive moms, 2023 års taxa. 

GDPR

Jag har läst integritetspolicyn och godkänner att Stockholm Vatten och Avfall sparar mina kontaktuppgifter.

Aktuellt för dig i villa

Läs av vattenmätaren

Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i fastigheten.

Utrullningen av matavfallskärl

Mellan 1 februari och slutet av april kör vi ut matavfallskärl till villa- och radhuskunder som inte har matavfallsinsamling idag.

Taxor för vatten och avfall 2023

Taxan för vatten och avlopp höjs med cirka 95 kronor per månad för en villa. Avfallstaxan höjs med 22 kronor per månad. På fakturan ser du både nya och gamla taxan.

Skadeståndsanspråk för vatten och avlopp

Om du drabbats av en vattenskada eller översvämning ska du alltid börja med att anmäla skadan till ditt försäkringsbolag. I de fall du inte har ett försäkringsbolag fyller du i formuläret nedan. Rätten till ersättning bedöms på juridiska grunder och utreds från fall till fall.

Se alla artiklar inom det här ämnet

Tips till dig om matavfall

Nu är det obligatoriskt att sortera ut matavfallet

Nu ska alla sortera ut matavfallet. Här är viktiga fakta kring obligatoriet.

Det här sorteras som matavfall

Det är viktigt att rätt saker läggs i matavfallspåsen. Skal och rester som klassas som mat ska dit. Allt annat läggs i vanliga avfallspåsen eller förpackningsinsamlingen.

Matavfallskvarn – viktigt att veta

Matavfallskvarn kräver i dagsläget inget tillstånd för enskilda hushåll. Vi tillåter installation för enskilda hushåll i Stockholms stad och Huddinge kommun. Men du behöver meddela oss att du har matavfallskvarn så att vi vet att det är ditt val av matavfallsinsamling. Reglerna kring matavfallskvarn kan komma att ändras.

Se alla artiklar inom det här ämnet

Minska ditt matsvinn

Välj att ta vara på maten

Vi behöver bli bättre på att slänga mindre mat. Att planera matinköp, förvara maten rätt och att använda de rester som uppstår.

Förvara maten rätt för att undvika matsvinn

Här är några hållpunkter för att undvika att behöva slänga bra mat i onödan.

Därför är det bra att sortera ut matavfallet

Genom att matavfallssortera hjälper du till att göra Stockholm till en klimatsmart och fossilbränslefri stad. Samtidigt kan du spara pengar.

Det här sorteras som matavfall

Det är viktigt att rätt saker läggs i matavfallspåsen. Skal och rester som klassas som mat ska dit. Allt annat läggs i vanliga avfallspåsen eller förpackningsinsamlingen.

Se alla artiklar inom det här ämnet