Till sidans huvudinnehåll

Villaägare

Dina vatten- och avfallstjänster

Regler för matavfallskvarn och hämtningsintervall

Du som har en matavfallskvarn installerad i din villa kan välja fyraveckorshämtning av ditt restavfall.

Om du vill justera ditt abonnemang för restavfall fyller du i formuläret och bifogar kvitto på din installation av avfallskvarn.

Matavfallskvarn kan bli en icke godkänd tekniklösning för att sortera ut matavfall.

Naturvårdsverket har, i uppdrag från regeringen, föreslagit införande av EG-direktiv gällande bioavfall. I deras rapport föreslås att matavfallskvarn som är kopplad till avloppet ska tas bort från listan av valbara alternativ för att sortera ut matavfall. Deras uppfattning är att insamling av matavfall via kvarn kopplad till avloppsledningsnätet inte utgör separat insamling, eftersom matavfallet blandas med annat avfall i ledningarna. Läs mer om avfallskvarnar på deras webb.

Läs mer på Naturvårdsverket om matavfallskvarnar.

Sophämtning var 4:e vecka

GDPR

Jag har läst integritetspolicyn och godkänner att Stockholm Vatten och Avfall sparar mina kontaktuppgifter.