Till sidans huvudinnehåll

Flerbostadshus

Hyresvärd eller brf

Hämtning av förpackningar

Fastighetsägare kan erbjuda sina boende fastighetsnära insamling av förpackningar – FNI. Det betyder att boende kan lämna förpackningar till återvinning i direkt anslutning till sin bostad. Förpackningarna hämtas sedan av en avfallsentreprenör.

Från den första januari har kommunerna ansvar för insamlingen av förpackningsavfall från hushåll

Regeringen har beslutat att insamling av förpackningsavfall från hushåll ska skötas av kommunerna från den 1 januari 2024. Tidigare var det FTI som ansvarade för det. I förlängningen har regeringen även beslutat om fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI) från 2027.

Det är fortfarande producentansvarsorganisationerna som ansvarar för återvinningen av förpackningarna.

Såhär fungerar det

I Stockholm är det vi på Stockholm vatten och Avfall som ansvarar för insamlingen av förpackningar från hushållen.

Om ni har fastighetsnära insamling i fastigheten följer ni avtalet med er befintliga entreprenör. Har ni inte fastighetsnära insamling kan de boende lämna sitt förpackningsavfall på en återvinningsstation eller återvinningscentral. På sikt är det tänkt att ägare av flerbostadshus ska erbjuda de boende sortering av förpackningar i anslutning till bostaden.

Varför fastighetsnära insamling?

Över 90 procent av invånarna källsorterar redan i dag och med ett stigande intresse för hur vår livsstil påverkar klimatet blir fastighetsnära insamling en allt mer efterfrågad service. När insamlingen finns på hemmaplan hamnar mindre återvinningsbart material i avfallspåsen vilket ger många miljövinster. En minskad volym restavfall kan även innebära minskade kostnader för den vanliga sophämtningen.

Läs mer

Saknar ni förpackningsinsamling – FNI – i fastigheten?

Då kan det vara dags för dig som hyresvärd eller bostadsrättsförening att börja fundera på vad det innebär för er. Här hittar du våra tips och råd.

Godkända företag för insamling

1 januari tog vi över ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall i Stockholm. Har ni i er fastighet insamling av förpackningar så måste ni säkra att den leverantör ni har valt är godkänd av oss.

Tips på att utforma miljörummet rätt!

Ett miljörum fungerar som bäst när det är praktiskt planerat och lätt att använda. Det behöver vara tydligt var olika typer av avfall hör hemma och det måste vara en fungerande arbetsmiljö för de som hämtar avfallet.

Kostnader och bidrag för fastighetsnära insamling

Nyheter för dig som är hyresvärd eller bostadsrättsförening som har fastighetsnära insamling av förpackningsavfall (FNI). Här finns information om hur du ansöker, bidragsmodellen och tidplan för utbetalning.

Tips för er som redan har FNI

Här kan du läsa vad som gäller för er som redan har FNI och vad ni behöver tänka på nu när kommunerna tagit över ansvaret för insamlingen.

Vi ansvarar för insamlingen av förpackningar

Regeringen har beslutat att kommunerna får ansvar för insamlingen av hushållens förpackningsavfall från 2024.