Till sidans huvudinnehåll

Flerbostadshus

Fastighetsägare eller brf

Hämtning av förpackningar

Fastighetsägare kan erbjuda sina boende fastighetsnära insamling av förpackningar – FNI. Det betyder att boende kan lämna förpackningar till återvinning i direkt anslutning till sin bostad. Förpackningarna hämtas sedan av en avfallsentreprenör.

Ägare av flerbostadshus ska erbjuda de boende sortering av förpackningar

Idag är det FTI som ansvarar för insamlingen av förpackningar från hushållen. Om ni har fastighetsnära insamling i fastigheten följer ni avtalet med er befintliga entreprenör. Har ni inte fastighetsnära insamling kan de boende lämna sitt förpackningsavfall på stadens återvinningsstationer.

Återvinningsstationer för förpackningar och tidningar

Boende i flerfamiljshus kan lämna utsorterade förpackningar och tidningar på återvinningsstationerna. Återvinningsstationer finns även på våra återvinningscentraler.

Varför fastighetsnära insamling?

Över 90 procent av invånarna källsorterar redan i dag och med ett stigande intresse för hur vår livsstil påverkar klimatet blir fastighetsnära insamling en allt mer efterfrågad service. När insamlingen finns på hemmaplan hamnar mindre återvinningsbart material i avfallspåsen vilket ger många miljövinster. En minskad volym restavfall kan även innebära minskade kostnader för den vanliga sophämtningen.

Från den första januari 2024 tar kommunerna över insamling av förpackningsavfall från hushåll

Regeringen har beslutat att insamling av förpackningsavfall från hushåll ska skötas av kommunerna, med start den 1 januari 2024. I förlängningen har regeringen även beslutat om fastighetsnära insamling av förpackningar (FNI) från 2027. 

Nyheter och förändringar i avfallstjänsterna

Nya regler för förpackningsinsamlingen

Regeringen har beslutat att kommunerna får ansvar för insamlingen av hushållens förpackningsavfall från 2024.

Nu är det obligatoriskt att sortera ut matavfallet

Nu ska alla sortera ut matavfallet. Här är viktiga fakta kring obligatoriet.

Taxor för vatten och avfall 2023

Taxan för vatten och avlopp höjs med cirka 95 kronor per månad för en villa. Avfallstaxan höjs med 22 kronor per månad. På fakturan ser du både nya och gamla taxan.

Tar du företagsbilen för att lämna avfall hemifrån?

Besök på återvinningscentralen med företagsregistrerad lätt lastbil skapar automatiskt en faktura. Kontakta alltid personalen innan du lastar ur bilen. Det går inte att avregistrera ett besök i efterhand. Avfall som

Se alla artiklar inom det här ämnet