Till sidans huvudinnehåll

Villaägare

Om du drabbats av översvämning

I samband med skyfall/kraftig nederbörd kan översvämningar inträffa. Om du drabbats av en översvämning ska du alltid börja med att anmäla skadan till ditt försäkringsbolag.

1. Akuta åtgärder vid en översvämning

 • Bryt all elektrisk ström i de lokaler som drabbats av översvämningen. Men se till att eventuell dräneringspump inte stannar.
 • Flytta om möjligt fuktkänsliga saker.
 • Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 • Fotografera skadorna i källaren för skadeanmälan till ditt försäkringsbolag.
 • I nödsituation kontakta räddningstjänst. 

2. Kontakta ditt försäkringsbolag

Anmäl alltid källaröversvämning till ditt försäkringsbolag. Det är försäkringsbolaget som ersätter eventuella skador och som hjälper dig med saneringsåtgärder i det akuta skedet.

3. Rapportera översvämningen till oss

Rapportera även översvämningen till oss så vi kan se större samband.

Vi jobbar kontinuerligt med förnyelse och förbättring av vårt avloppsledningsnät för att minska risken för källaröversvämningar. När vi får information om översvämningar kartlägger och analyserar vi ledningsnätets funktion för att se var vi behöver göra åtgärder.

Du kan använda formuläret på den här sidan eller kontakta kundtjänst via e-post eller telefon. Om du skickar ett mejl ska du ange:

 • namn,
 • adress,
 • telefonnummer,
 • mejladress,
 • beskrivning av skada/ärende och
 • datum för händelsen. 

Observera att denna rapportering endast är information till oss om att källaröversvämningen skett. Du kommer inte automatiskt bli kontaktad av oss när du rapporterar att en källaröversvämning skett. Vi kontaktar dig om vi har frågor. 

Ansvarsfördelning vid översvämningar

Fastighetsägaren ansvarar för att bekosta sanering och reparation i samband med översvämningar i fastigheten som orsakats av fel, stopp eller överbelastning i fastighetens ledningar.

Din hemförsäkring täcker en del skador som kan uppstå. Kontakta ditt försäkringsbolag om vad som ingår i just din försäkring.

Vårt ansvar vid översvämningar

Vi är ansvariga om översvämningar beror på fel eller stopp i de kommunala VA-ledningarna eller ifall dessa är underdimensionerade i förhållande till gällande krav.

Gränsen för ansvaret går vid förbindelsepunkten

Gränsen mellan vad som räknas som fastighetens ledningar och de allmänna ledningarna går vid den så kallade "förbindelsepunkten", som vanligen är placerad en halv meter utanför tomtgränsen.

Rapportera om källaröversvämning

GDPR

Jag har läst integritetspolicyn och godkänner att Stockholm Vatten och Avfall sparar mina kontaktuppgifter.

Du kanske också vill läsa om...

Information till dig som anmält en källaröversvämning 2021

I maj och juni 2021 föll dels ett långvarigt regn och dels ett intensivt regn över Stockholm och Huddinge. Regnet orsakade att många fastigheter drabbades av källaröversvämningar. I nuläget har cirka 1 200 anmälningar

Förebygg översvämningar i ditt hus

För att minska risken för eventuella skador vid översvämning kan du i förebyggande syfte genomföra åtgärder på din fastighet.

Felsök var vattenläckan sitter

Beroende på var vattenläckan uppstår ansvarar vi eller fastighetsägaren för att laga läckan.

Se alla artiklar inom det här ämnet