Till sidans huvudinnehåll

Villaägare

Bygga om

Bygga till eller renovera

Ska du bygga till? Det här måste du tänka på när den nya byggnaden ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Koppla in vatten- och avlopp i ditt attefallshus

Vid redan befintliga komplementbyggnader på fastigheten som byggs om eller där nyttan förändras ska en servisanmälan skickas in till oss.

Placera den nya vattenledningen efter vattenmätaren

Den nya vattenledningen ska vara kopplad efter vattenmätaren, det vill säga efter befintligt hus. Den nya spillvattenledningen ska kopplas på befintlig spillvattenledning inom tomten. Det är bra om anslutning sker via en rensbrunn.

Dag- och dräneringsvatten får inte kopplas till kommunens spillvattenledning. Om fastigheten har en kommunal anslutningspunkt till dagvattennätet ska dagvattnet kopplas dit.

Tänk på att vattentrycket kan försämras om en ny byggnad ligger högre upp och längre från förbindelsepunkten vid tomtgränsen.

Tillkommande avgifter för VA

Komplementbostaden (attefallshuset) räknas som en lägenhet/bostad ur VA-synpunkt om det finns kök/pentry och toalett. Om komplementbostaden räknas som en egen lägenhet/bostad tillkommer en lägenhetsavgift enligt VA-taxan.

Checklista för anslutning av vatten- och avlopp i en 
komplementbostad

  1. Skicka in en servisanmälan till oss i god tid före byggstart. En ritning över ledningsdragningen ska bifogas, vi kan inte behandla din ansökan utan den.
  2. En faktura för tillkommande lägenhetsavgift skickas ut och ska vara betald innan inkoppling.
  3. Anmäl att bygget är klart till anslutning@svoa.se och om
    eventuellt ytterligare vattenmätare ska installeras.
8338
Servisanmälan* Obligatoriskt fält
Fältet får inte vara tomt
Fältet får inte vara tomt
Fältet får inte vara tomt
Fältet får inte vara tomt
Ange ett giltigt personnummer/organisationsnummer
Fältet får inte vara tomt
Fältet får inte vara tomt
Är det en annan kontaktperson för servisutförandet än ovan?
Kontaktperson för servisutförande, om annan än ovan
Är debiteringsadressen för anläggningsavgiften annan än fastighetsägarens?
Debiteringsadress för abonnemanget, om annan än fastighetsägarens
Är debiteringsadressen för abonnemangsavgiften annan än fastighetsägarens?
Debiteringsadress för anläggningsavgiften, om annan än fastighetsägarens
Anmälan avser
Ifylles vid om- och eller tillbyggnad
Rördimension, material och nivå för vattengång vid förbindelsepunkt samt sannolikt flöde

Kemikalier kommer att tillsättas sprinklersystemet

Övrigt
Bilagor
Filen är för stor
Det valda filformatet stöds inte
GDPR

Jag har läst villkoren och godkänner att Stockholm Vatten och Avfall behåller mina personuppgifter.

Du måste godkänna villkoren