Till sidans huvudinnehåll

Villaägare

Riktlinjer

LTA - Lätt tryckavlopp

LTA betyder Lätt tryckavlopp och innebär att spillvattnet transporteras i trycksatta ledningar som följer terrängen.

Varje fastighetsägare pumpar då sitt avlopp från en LTA-tank med en LTA-pump in i den trycksatta huvudstammen. LTA-pumpen transporterar bort fastighetens spillvatten.

Vi tillhandahåller LTA-tank och LTA-pump och ansvarar för drift och skötsel av pumpen under förutsättning att inget otillåtet tillförs tanken.

Det är endast tillåtet att tillföra bad-, dusch-, tvätt-, disk- och toalettvatten, så kallat spillvatten, till LTA-pumpen.

Ansvarsfördelning

Fastighetsägaren ansvarar för att gräva ner LTA-tanken och ordna markarbetet inne på fastigheten. Fastighetsägaren ansvarar också för att strömförsörja LTA-pumpen samt att säkerställa att inget otillåtet tillförs LTA-pumpen.

Vi ansvarar för normala reparationer men om anläggningen missköts fastighetsägaren ansvarar för reparationer.

Ladda ner