Till sidans huvudinnehåll

Fakta om vattentryck

Med vattentryck menas det tryck som vattnet transporteras till din kran. Trycket i vattenledningarna till din fastighet varierar med höjden över havet samt nivån i och avståndet till vattenreservoarer och tryckstegringsstationer. Här hittar du svaret på vanliga frågor om vattentryck.

Vattentrycket skiljer sig mellan olika områden

Vattentrycket i Stockholm skiljer sig från område till område och varierar beroende på olika faktorer som exempelvis höjdskillnad.

Vi garanterar inget speciellt vattentryck

Vi garanterar inte en lägsta nivå på vattentrycket för kranvattnet i Stockholm. Det innebär att högt belägna fastigheter kan ha ett något sämre tryck i kranen.

Dåligt tryck i kranen kan bero på en vattenläcka

Om du har sämre vattentryck än din grannar kan det bero på en vattenläcka.

Bor du i villa kan du först se till att ventilerna vid vattenmätaren är helt öppna. Lyssna om det är ett susande ljud i inkommande vattenledning. Om det är det, kontakta oss så kommer vi ut och undersöker.

Bor du i flerfamiljshus kontaktar du fastighetsskötaren eller förvaltaren för felsökning internt.

Om bara varmvattnet har sämre tryck kontaktar du din fastighetsägare

Kontrollera varmvattenberedare eller kontakta din fastighetsskötare eller förvaltaren om du bor i lägenhet. Vi levererar bara kallvatten och kan inte hjälpa till med fel som rör varmvatten eller interna installationer.

Om vattentrycket är sämre på vissa kranar

Om bara en kran har sämre vattentryck än de andra kan det bero på att ventilen har täppts igen. Silen sitter inne i kranen eller blandaren.