Till sidans huvudinnehåll

Restaurang, livsmedel

och storkök

Tömning av fettavskiljare och kombitank

Teckna abonnemang för tömning av fettavskiljare, kombitank eller sluten matavfallstank hos oss. Service av dem behöver du ordna via en annan leverantör.

Fettavskiljare och kombitankar ska tömmas minst en gång i månaden eller enligt särskild överenskommelse med oss. Slutna matavfallstankar ska också tömmas minst en gång i månaden men kan behöva tömmas oftare då det är ett slutet system och svämmar över när den blir full. Är du osäker på vilket intervall du behöver för en sluten matavfallstank, stäm av med återförsäljaren. 

Tömningsluckan ska vara lätt att komma åt

Enligt renhållningsordningen ska enskilda slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar vara lättillgängliga för tömning. Lock, manlucka eller annan tömningsanordning ska vara lättåtkomlig. Brunnslock får ej väga mer än 15 kilo. Fastighetsägaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll samt alla ledningar till och från anläggningen. 

Tänk på att tanken behöver vara tillgänglig för tömning under hela dagen.

Om tanken är hög bör det finnas en plattform eller godkänd stege för att hämtpersonalen ska kunna se ner i tanken och utföra jobbet på en säkert sätt.

Viktigt om fettavskiljare och kombitankar

Vid tömning ska hela fettavskiljaren tömmas och rengöras. Se till att fylla på tanken med vatten efter tömningen, det är ditt eget ansvar. Lock ska tillslutas ordentligt för att undvika luktproblem.

Vi rekommenderar att ni spolar in- och utgående ledningar till tanken med hett vatten minst en gång per år.

Beställ tömning

Är din verksamhet i Stockholm beställer du på blanketten nedan. Behöver du tömning i Huddinge vänder du dig till SRV återvinning AB.

När du fyllt i beställningsblanketten kan du skanna eller fotografera den och mejla den till kundtjänst på kund@svoa.se.

Vill du få tömning av en sluten tank beställer du genom att mejla direkt till vår kundtjänst.

Viktigt att veta om fett och fettavskiljare

Fettavskiljare – ett krav för livsmedelslokaler

Fett sätter igen avloppsledningar. Eftersom ledningsnätet är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär måste verksamheter som storkök, gatukök, restauranger, bagerier med flera ha en EU-godkänd

Ge din fettavskiljare lite kärlek

Alla restauranger i Stockholm måste ha en fettavskiljare så att fett inte kommer ut i avloppsledningarna och orsakar stopp. Dessvärre hamnar även skräp från restaurangen ofta i dem. För att fettavskiljaren ska kunna göra

Tömning av fettavskiljare och kombitank

Teckna abonnemang för tömning av fettavskiljare, kombitank eller sluten matavfallstank hos oss. Service av dem behöver du ordna via en annan leverantör.

Vanligaste frågorna om fettavskiljare

Fett som spolas ner i avloppet stelnar och fastnar i avloppsledningarna. Detta kan ge stopp i avloppet i fastigheten eller i de gemensamma avloppsledningarna. Kostsamma problem för din fastighetsägare och för det

Matavfallskvarn till tank

Avfallskvarn är ur flera aspekter ett bra sätt för restauranger, storkök och livsmedelsbutiker att hantera sitt matavfall.

Se alla artiklar inom det här ämnet