Till sidans huvudinnehåll

Restaurang och storkök

Tjänster

Tömning av fettavskiljare

Fettavskiljare ska tömmas minst en gång i månaden eller enligt särskild överenskommelse med oss. Teckna abonnemang för tömning av din fettavskiljare med oss. Service av fettavskiljaren behöver du ordna via en annan leverantör.

Tömningsluckan ska vara lätt att komma åt

Enligt renhållningsordningen ska enskilda slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar vara lättillgängliga för tömning. Lock, manlucka eller annan tömningsanordning får inte vara övertäckt. Fastighetsägaren svarar för anläggningens skötsel och underhåll.

Fyll upp tanken med vatten efter tömningen

Vid tömning ska hela fettavskiljaren tömmas och rengöras. Du som kund har själv ansvar att fylla upp fettavskiljaren med vatten efter tömningen. Lock ska tillslutas ordentligt för att undvika luktproblem.

Entreprenörer för hämtning/tömning av fettavskiljare i Huddinge

Godkända slamentreprenörer i Huddinge hittar du på SRV.se

Beställ tömning

Använd blanketten för att beställa tömning av din fettavskiljare. Du kan skanna eller fotografera blanketten och mejla den till kundtjänst på kund@svoa.se.

Avfallstaxa

Viktigt att veta om fett och fettavskiljare

Vanligaste frågorna om fettavskiljare

Fett som spolas ner i avloppet stelnar och fastnar i avloppsledningarna. Detta kan ge stopp i avloppet i fastigheten eller i de gemensamma avloppsledningarna. Kostsamma problem för din fastighetsägare och för det

Ge din fettavskiljare lite kärlek

Alla restauranger i Stockholm måste ha en fettavskiljare så att fett inte kommer ut i avloppsledningarna och orsakar stopp. Dessvärre hamnar även skräp från restaurangen ofta i dem. För att fettavskiljaren ska kunna göra

Monster of Flott

Monstren fortsätter härja i våra avlopp och skapar kaos i rören. Nedspolat fett skapar stora problem i avloppssystemen och på våra reningsverk.

Se alla artiklar inom det här ämnet