Till sidans huvudinnehåll

Byggaktör

Projektera för VA

Anslutning till vatten och avlopp

När du bygger nytt hus och vill ansluta fastigheten till kommunalt vatten och avlopp måste du göra en servisanmälan. Det gör du genom att fylla i formuläret för servisanmälan.

Gränsen mellan de allmänna och fastighetens ledningar går vid förbindelsepunkten som normalt sett ligger en halvmeter utanför fastighetsgränsen.

Som fastighetsägare bekostar och ansvarar du själv för nyanläggningar, reparationer eller förändringar i ledningarna inom den egna fastigheten. När du vill utföra arbeten på ledningar inom fastigheten vänder du dig till en rörinstallatör.

Inför nyläggning eller förändring av till exempel servisledningars läge eller dimensioner är du som fastighetsägaren alltid skyldig att först kontakta oss på Stockholm Vatten och Avfall.

8338
Servisanmälan* Obligatoriskt fält
Fältet får inte vara tomt
Fältet får inte vara tomt
Fältet får inte vara tomt
Fältet får inte vara tomt
Ange ett giltigt personnummer/organisationsnummer
Fältet får inte vara tomt
Fältet får inte vara tomt
Är det en annan kontaktperson för servisutförandet än ovan?
Kontaktperson för servisutförande, om annan än ovan
Är debiteringsadressen för anläggningsavgiften annan än fastighetsägarens?
Debiteringsadress för abonnemanget, om annan än fastighetsägarens
Är debiteringsadressen för abonnemangsavgiften annan än fastighetsägarens?
Debiteringsadress för anläggningsavgiften, om annan än fastighetsägarens
Anmälan avser
Ifylles vid om- och eller tillbyggnad
Rördimension, material och nivå för vattengång vid förbindelsepunkt samt sannolikt flöde

Kemikalier kommer att tillsättas sprinklersystemet

Övrigt
Bilagor
Filen är för stor
Det valda filformatet stöds inte
GDPR

Jag har läst villkoren och godkänner att Stockholm Vatten och Avfall behåller mina personuppgifter.

Du måste godkänna villkoren