Till sidans huvudinnehåll

Vad är dagvatten

och varför behöver det tas omhand?

Ta hand om dagvattnet

Regn- och smältvatten som rinner på marken kallas dagvatten. I naturen tas dagvattnet upp av växter, eller renas när det passerar genom marken på sin väg mot sjöar och grundvatten. Men i en storstad som Stockholm med många tak och asfalterade ytor rinner dagvattnet istället snabbt mot sjön och hinner inte renas naturligt på vägen.

När regn- och smältvatten rinner ner i gatubrunnar och diken hinner det inte renas innan det når sjön.  En stor del av de miljöfarliga ämnen som belastar våra vattenområden transporteras dit med dagvattnet. Tar vi hand om dagvattnet och undviker att förorena det så blir våra sjöar och vattendrag renare. 

3 enkla saker du kan göra för att bidra till ett renare dagvatten:

  1. Kasta skräp som fimpar, snus och tuggummi i en papperskorg - de ska aldrig slängas på marken.
  2. Rengöra bilen i en tvätthall där det finns brunnar som tar hand om smutsvattnet.
  3. Undvik ogräsmedel och bekämpningsmedel på din tomt. Det följer med regnvattnet ner i brunnarna.

Förutom att dagvattnet sköljer med sig smuts och föroreningar kan det också orsaka översvämningar. För att minska belastningen på vattenområden är det viktigt att ta hand om dagvattnet på ett effektivt sätt. 

Ta hand om regnvattnet

Genom att hantera dagvatten på tomten minskar risken för föroreningar och översvämningar, både i din närhet och i andra delar av Stockholm eller Huddinge.

Så här tar du hand om regnvattnet på din tomt:

  • Samla regnvatten i tunna för att ha när du vattnar. Då sparar du även in på dricksvattnet.
  • Led regnvatten från tak, gångar och uppfarter så att det kan passera genom  marken. Det hjälper till att rena dagvattnet och belastningen på dagvattenledningarna minskar.
  • Välj grus eller plattor till din uppfart så att regnvatten kan rinna igenom marken och renas. Vattnet kan inte tränga igenom asfalt, utan rinner istället och samlar på sig smuts som sedan hamnar i sjöarna via brunnar och diken.

Stockholm Vatten och Avfall gör också många åtgärder för att rena och ta hand om dagvattnet och våra sjöar och vattendrag. De samlas i lokala åtgärdsprogram för sjöarna, som finns i Miljöbarometern.

Anläggningar som tar hand om dagvattnet

Lugnets urbana våtmarksanläggning

Våtmarksanläggningen vid Lugnets terrass renar det dagvatten som rinner hit från närliggande gator i Hammarby sjöstad innan det rinner vidare ut i Hammarby sjö.

Mårtensdals dagvattenanläggning

Anläggningen i Mårtensdalsparken renar dagvatten som rinner hit från närliggande vägar, delar av Hammarbybacken och rondellen som ansluter till Hammarby allé.

Trekantens skärmbassäng

Reningsanläggningen i Trekanten och renar dagvatten som rinner hit från bostadsområden i Liljeholmen och Gröndal, från industrier och stora trafikleder så sjön ska gå att bada i.

Hornstulls strands skärmbassäng

Hornstulls strand dagvattenanläggning renar det regn- och smältvatten som rinner via ledningar från Södra station, delar av Ringvägen, Hornsgatan, Långholmsgatan samt Tantolunden innan det rinner ut i Årstaviken.

Skyltprogram ska öka kunskapen om dagvatten

Dagvattenanläggningar är grönskande inslag i stadsmiljön som gör Stockholm grönare. Men anläggningarnas egentliga syfte är till för att skydda staden. Deras funktion är att motverka översvämningar och förhindra skräp,

Se alla artiklar inom det här ämnet

Lär dig mer om vad som påverkar dagvatten

Tvätta bilen på rätt sätt

Åker vi till tvätthallen blir våra bilar och sjöar renare. Varje tvätt spelar roll. När du tvättar bilen i biltvätt eller gör-det-själv-hall så tas tungmetaller, smuts och rengöringsmedel om hand på ett miljöriktigt sätt

Hjälp våra sjöar att må bättre

Din sjö har effekt på dig. Och du på den. Bada, fiska eller ta en skön promenad längs stranden. Men visste du att det som hamnar i brunnarna på din gata rinner rätt ut i din sjö?

Hantera dagvatten inom fastigheten

I samband med ombyggnadsprojekt eller grävarbeten finns det möjlighet att skapa ytterligare plats för dagvatten på större gårdsytor och annan kvartersmark.