Till sidans huvudinnehåll

Hållbar hantering av dagvatten i Stockholms stad

Hållbar dagvattenhantering

Hållbar hantering av dagvatten möter klimatrisker och klarar flöden från en växande stad. Den tar fasta på att vattnet är en resurs som kan göra staden grönare och bidra med rening och flödesutjämning.

Åtgärdsnivå för hållbar hantering

En åtgärdsnivå ska tillämpas för dagvatten vid all ny- och större ombyggnation. Syftet är att åstadkomma fördröjning och rening och en hållbar dagvattenhantering.

Att tänka på

Det finns ett antal tekniska lösningar som kan bidra till en hållbar dagvattenhantering. Valet av lösning behöver anpassas till förutsättningarna på platsen där en anläggning ska placeras.

Översvämningsrisker

Planeringen måste ta hänsyn till översvämningsrisker, både i nutid och i framtiden. Bebyggelsen behöver placeras och höjdsättas på lämpligt sätt.