Till sidans huvudinnehåll

Byggaktör

Kontakta oss

Rådgivning om anslutning till VA

Kontakta oss om du har frågor kring hur du ska koppla in din fastighet på det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Rådgivning kring avfallslösningar

Kontakta oss för rådgivning kring vilka avfallslösningar som passar för din fastighet.

Kontakta kundtjänst

Kontakta kundtjänst för frågor gällande din faktura och ditt abonnemang samt allmänna frågor om vatten, avlopp och sophämtning.

Felanmäl vatten och avlopp

Kontakta oss om du upptäcker akuta vattenläckor eller stopp i avloppet i Stockholm och Huddinge. Vi har jour dygnet runt, alla dagar.

Felanmäl utebliven sophämtning

Har vi inte hämtat ditt avfall den dag vi lovat? Kontakta oss för att göra en reklamation.

Grus- och kross

På vår grus- och krossanläggning tar vi emot, återvinner och säljer rena grus- och krossprodukter till företagskunder.

Våra lager

På våra lager kan du hyra och lämna tillbaka brandpostmätare.

Rapportera oegentligheter

Vi använder ett externt system där du som kund, leverantör eller privatperson anonymt kan rapportera missförhållanden som rör vår verksamhet. Rapporteringen av oegentligheter görs hos en extern part för att du ska

Lämna synpunkter och förbättringsförslag.

Vår strävan är att alltid bli bättre och vi vill att våra kunder ska vara nöjda. Meddela oss om det är något vi kan göra bättre.