Till sidans huvudinnehåll

Byggaktör

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta kundtjänst för frågor gällande din faktura och ditt abonnemang samt allmänna frågor om vatten, avlopp och sophämtning.

Rådgivning om anslutning till VA

Kontakta oss om du har frågor kring hur du ska koppla in din fastighet på det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Rådgivning kring avfallslösningar

Kontakta oss för rådgivning kring vilka avfallslösningar som passar för din fastighet.

På vår grus- och krossanläggning tar vi, efter överenskommelse, emot, återvinner och säljer rena grus- och krossprodukter till företagskunder.

På vårt huvudlager i Ulvsunda kan du hyra och lämna tillbaka brandpostmätare.

Felanmäl akuta vattenläckor och stopp i avloppet via kundtjänst på dagtid och SOS alarm på kvällar, nätter och helger. Telefon dagtid: 08-522 120 00. Kvällar, nätter och helger: 08-454 25 70 (kopplas via SOS alarm).

Genom vårt visselblåsarsystem kan du som kund, leverantör eller anställd anonymt rapportera missförhållanden.

Vår strävan är att alltid bli bättre och vi vill att våra kunder ska vara nöjda. Meddela gärna oss om det är något vi kan göra bättre.