Till sidans huvudinnehåll

Byggaktör

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakta kundtjänst för frågor gällande din faktura och ditt abonnemang samt allmänna frågor om vatten, avlopp och sophämtning.

Rådgivning om anslutning till VA

Kontakta oss om du har frågor kring hur du ska koppla in din fastighet på det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Rådgivning kring avfallslösningar

Kontakta oss för rådgivning kring vilka avfallslösningar som passar för din fastighet.