Till sidans huvudinnehåll

Villaägare

Bygga nytt

Anslut ett nybyggt hus till vatten och avlopp

För att få tillgång till VA-nätet i Stockholms stad och Huddinge kommun behöver din fastighet vara ansluten till vårt ledningsnät. Det kan vi hjälpa dig med.

Bygger du nytt i Stockholms stad ska du också komma ihåg att starta ett abonnemang för sophämtningen hos oss.

Anslut dig till vatten och avlopp - så gör du:

1. Skicka in din servisanmälan

Skicka in din servisanmälan i god tid. Den ligger till grund för ditt kommande abonnemang. Till servisanmälan ska även situationsplan och installationsritning bifogas. När vi tagit emot servisanmälan tilldelas du en handläggare som kommer kontakta dig.

2. Förbindelsepunkten skickas ut.

När de kommunala ledningarna är besiktade och godkända förmedlas den så kallade förbindelsepunkten (också kallad anslutningspunkt) via brev till folkbokföringsadressen.

I förmedlingsbrevet ingår:

  • Anslutningspunkten med information om exakta läget och höjden
  • Specifikation på kostnaden för anläggningsavgiften (samma som kommer på fakturan senare)
  • Typritning av mätarplatsen som används som underlag när ni förbereder mätarplatsen

3. Egna ledningsnätsarbeten och uppsättning av mätarplats

Efter att du som fastighetsägare har fått förmedlandet av förbindelsepunkt kan du påbörja arbeten av de egna ledningarna på tomten. Det är du som bekostar och ombesörjer att ledningarna dras till förbindelsepunkten. I brevet som skickas ut finns kartor med höjd och läge som underlag till den utförare som du anlitar

Fastighetsägaren ansvarar även för att sätta upp den mätarplats där vattenmätaren ska sitta. Stockholm Vatten och Avfall sätter upp själva mätaren.

4. Faktura på anläggningsavgift

Efter att du fått din förbindelsepunkt förmedlad kommer anläggningsavgiften att skickas ut. Det är en obligatorisk engångsavgift som ska betalas inom 30 dagar. Här kan du räkna ut den ungefärliga kostnaden för din avgift.

5. Kontroll av anslutningspunkt och mätarplats

Stockholm Vatten och Avfall ska kontrollera anslutningspunkten innan gropen återfylls. Vi behöver också kontrollera den mätarplats som ni förberett enligt tillhandahållna ritningar. Det görs med fördel vid samma tillfälle. Genom att kontakta tilldelad handläggare eller genom att fotografera anslutningen och skicka bild till handläggaren.

6. Uppsättning av vattenmätare på mätarplats

Vi kontaktar dig för tidsbokning för uppsättning av vattenmätare på mätarplats. Detta sker cirka 1-2 veckor efter kontroll av mätarplats.

7. Nytt abonnemang

Du är nu kund hos Stockholm Vatten och Avfall. Vi kommer släppa på dricksvattnet och avleda avloppsvattnet.

Läs mer om VA-taxa.

Du kanske också är intresserad av...

Taxa för särskilda serviceåtaganden för VA

Priser för särskilda serviceåtaganden enligt 2024 års taxa.

Vad täcker taxan?

Vad ingår i taxan för VA respektive avfall? Och hur är taxan konstruerad? Allt det reder vi ut här.

Våra servicemål för vatten

Våra servicemål tydliggör vilka förväntningar du kan ha på kommunalt vatten och avlopp inom Stockholms stad och Huddinge

Se alla artiklar inom det här ämnet