Till sidans huvudinnehåll

Villaägare

Bygga nytt

Anslut ett nybyggt hus till vatten och avlopp

För att få tillgång till VA-nätet i Stockholms stad och Huddinge kommun behöver din fastighet vara ansluten till vårt ledningsnät. Det kan vi hjälpa dig med.

Bygger du nytt i Stockholms stad ska du också komma ihåg att starta ett abonnemang för sophämtningen hos oss.

Du kanske också är intresserad av...

Taxa för särskilda serviceåtaganden för VA

Priser för särskilda serviceåtaganden enligt 2024 års taxa.

Vad täcker taxan?

Vad ingår i taxan för VA respektive avfall? Och hur är taxan konstruerad? Allt det reder vi ut här.

Våra servicemål för vatten

Våra servicemål tydliggör vilka förväntningar du kan ha på kommunalt vatten och avlopp inom Stockholms stad och Huddinge

Se alla artiklar inom det här ämnet