Till sidans huvudinnehåll

Villaägare

Bygga nytt

Anslut ett nybyggt hus till vatten och avlopp

För att få tillgång till VA-nätet i Stockholms stad och Huddinge kommun behöver din fastighet vara ansluten till vårt ledningsnät. Det kan vi hjälpa dig med.

Bygger du nytt i Stockholms stad ska du också komma ihåg att starta ett abonnemang för sophämtningen hos oss.

Du kanske också är intresserad av...

Taxa för särskilda serviceåtaganden för VA

Priser för särskilda serviceåtaganden enligt 2022 års taxa.

Vad täcker taxan?

Vad ingår i taxan för VA respektive avfall? Och hur är taxan konstruerad?

Verksamheters taxa för matavfall förändras

Avfallstaxan reglerar våra priser och de tjänster som vi erbjuder. Den är också byggd för att styra mot en bättre miljö och arbetsmiljö. 

Se alla artiklar inom det här ämnet