Till sidans huvudinnehåll

Villaägare

Bygga nytt

Anslut ett nybyggt hus till vatten och avlopp

För att få tillgång till VA-nätet i Stockholms stad och Huddinge kommun behöver din fastighet vara ansluten till vårt ledningsnät. Det kan vi hjälpa dig med.

Bygger du nytt i Stockholms stad ska du också komma ihåg att starta ett abonnemang för sophämtningen hos oss.

Du kanske också är intresserad av...

Förslag till taxor för vatten och avfall 2024

Förslag till VA-taxa respektive avfallstaxa finns nu presenterade. Taxan för en villa föreslås höjas med 118 kronor för vatten och avlopp och med drygt 30 kronor för avfall per månad.

Taxa för särskilda serviceåtaganden för VA

Priser för särskilda serviceåtaganden enligt 2023 års taxa.

Vad täcker taxan?

Vad ingår i taxan för VA respektive avfall? Och hur är taxan konstruerad? Allt det reder vi ut här.

Verksamheters taxa för matavfall förändras

Avfallstaxan reglerar våra priser och de tjänster som vi erbjuder. Den är också byggd för att styra mot en bättre miljö och arbetsmiljö. 

Se alla artiklar inom det här ämnet