Till sidans huvudinnehåll

Event

och tillfälliga verksamheter

Tillfällig sophämtning

Avfall från ett tillfälligt evenemang till exempel en festival med servering är jämförligt med hushållsavfall och det är endast kommunens upphandlade entreprenörer som får hämta detta avfall.

Därför måste arrangören beställa tjänsten av någon av våra upphandlade entreprenörer.

Beställ tillfällig sophämtning genom att kontakta någon av de företag som du hittar i listan nedan. Kom ihåg att göra beställning i god tid, gärna i samband med ditt tillstånd från Stockholm stad.

Upphandlade företag och priser