Till sidans huvudinnehåll

Flerbostadshus

Riktlinjer

Bestämmelser för avfallskärl

Som verksamhet eller företag ansvarar du för att själv köpa in kärl för restavfall. Matavfallskärlet och kärl för trädgårdsavfall ingår i abonnemanget. Avfallskärlen ska placeras åtkomligt för sophämtaren och finnas tillgängliga för tömning senast kl 06.00 på sophämtningsdagen.

Placering av kärl

 • Senast klockan 06.00 på hämtningsdagen ska kärlen vara utplacerade för tömning.
 • Vänd kärlen med handtaget mot sophämtaren.
 • Vägen fram till kärlen ska vara lättframkomlig och tillräckligt bred. En plan, hårdgjord väg är att föredra. Gräsmatta, grus, lera, ojämn stenbeläggning, trappor och/eller sluttningar till och från sopkärlet är inte lämpligt ur arbetsmiljösynpunkt.
 • Framför och runt om kärlen ska det finnas gott om arbetsutrymme.
 • Håll efter trädgrenar och buskar som hänger ner över kärlen eller på vägen fram till kärlen.
 • Grindar, dörrar och liknande ska vara lätta att öppna och stänga. Om de är låsta, tänk på att kontakta oss för att lämna över en nyckel.
 • Tänk på att inte ha hund lös på tomten under hämtdagen.
 • Sophämtaren ställer efter tömning tillbaka kärlet på samma plats som det hämtades. Kontrollera att kärlen är hela. Kontakta annars kundtjänst så hjälper vi dig.

Kärlmått

Måtten beskrivs: bredd x djup x höjd.
Måtten kan variera något beroende på årsmodell.

 • 140-literskärl: 50 x 54 x 107 cm
 • 190-literskärl: 56 x 69 x 107 cm (vanligast för villor)
 • 240-literskärl: 58 x 73 x 107 cm
 • 370-literskärl: 77 x 81 x 110 cm
 • 660-literskärl: 125 x 77 x 122 cm

Köp egna kärl för restavfall

Verksamheter, flerbostadshus och företag som har sophämtning i avfallskärl köper in egna kärl för restavfall och eventuell förpackningsinsamling. Kärl kan köpas av valfri leverantör, sök till exempel på avfallskärl på Google för att hitta alternativ. 

Kärl för matavfall och trädgårdsavfall ingår i abonnemanget hos oss. Matavfallskärlen är på 140-liter och kärlen för trädgårdsavfall är på 370-liter.