Till sidans huvudinnehåll

Kontakta oss

Felanmäl vatten och avlopp

Felanmäl akuta vattenläckor och stopp i avloppet

Telefon 

08-522 120 00

Du kan inte mejla oss om en akut driftstörning för vatten- och avloppsledningsnätet.

Fel på ledningar inom den egna fastigheten

Fel på ledningar inomhus eller på din egen tomtmark åtgärdas av valfri rörentreprenör.