Till sidans huvudinnehåll

Flerbostadshus

Fastighetsägare eller brf

Avfall

Abonnemang för sophämtning att välja på för flerbostadshus i Stockholm.

Matavfall

I Stockholm är matavfallsinsamlingen frivillig fram till 1 januari 2023. Sedan blir det obligatoriskt. Det är du som fastighetsägare som bestämmer om ni ska börja sortera matresterna i fastigheten. De boende kan inte bestämma det själva.

Restavfall

Samtliga fastigheter, företag och verksamheter är skyldiga att ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall hos oss. Abonnemanget tecknas i eget namn eller genom fastighetsägaren.

Grovavfall

Som fastighetsägare är du skyldig att erbjuda möjlighet för boende att sortera ut grovavfall. Saknas utrymme inom fastigheten kan du till exempel beställa en container regelbundet eller vid behov.

Själva tjänsten beställer du genom att kontakta någon av våra upphandlade entreprenörer.

Förpackningar och tidningar

Fastighetsägare kan erbjuda sina boende fastighetsnära insamling av förpackningar. Fastigheter som har insamling av returpapper för boende ska sedan 1 januari 2022 anlita ett företag som är upphandlat av oss för själva hämtningen. För övriga förpackningar väljer du själv vilken entreprenör du vill anlita för den fastighetsnära insamlingen.

Växtavfall

Vi erbjuder abonnemang för växtavfall från terrass- och balkongplanteringar.

Nyheter och förändringar i avfallstjänsterna

Vi ansvarar för insamlingen av förpackningar

Regeringen har beslutat att kommunerna får ansvar för insamlingen av hushållens förpackningsavfall från 2024.

Det är obligatoriskt att sortera ut matavfallet

Nu ska alla sortera ut matavfallet. Här är viktiga fakta kring obligatoriet.

Taxor för vatten och avfall 2023

Taxan för vatten och avlopp höjs med cirka 95 kronor per månad för en villa. Avfallstaxan höjs med 22 kronor per månad. På fakturan ser du både nya och gamla taxan.

Se alla artiklar inom det här ämnet

Visste du det här om matavfall?

Det är obligatoriskt att sortera ut matavfallet

Nu ska alla sortera ut matavfallet. Här är viktiga fakta kring obligatoriet.

Därför är det bra att sortera matavfallet i flerbostadshus

Genom att matavfallssortera hjälper ni till att göra Stockholm till en klimatsmart stad. Dessutom kan ni få ner avfallskostnaderna.

Matavfallskvarn – nya regler

Från den 1 januari 2024 är avfallskvarn som går direkt till avloppet inte längre ett godkänt sätt att sortera matavfall. Detta efter ett beslut av regeringen.

Se alla artiklar inom det här ämnet