Till sidans huvudinnehåll

Villaägare

Bygga nytt eller bygga om

Beräkna din anläggningsavgift

När du ansluter din nybyggda fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet betalar du en anläggningsavgift.

Storleken på avgiften bestäms i kommunfullmäktige i våra ägarkommuner Stockholms stad och Huddinge kommun.

Anläggningsavgiften är en obligatorisk engångskostnad som alla som ansluter sig till det kommunala vatten- och avloppsnätet måste betala enligt vattentjänstlagen.

Preliminär anläggningsavgift

Räkna ut din ungefärliga anläggningsavgift. Beräkningen av anläggningsavgiften är preliminär och baseras på VA-taxan för 2024.

Preliminär kostnad

0
kronor exklusive moms
0
kronor inklusive moms

Tips till dig

Såhär fungerar anläggningsavgiften

Du som har en fastighet i ett område som ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet i enlighet med vattentjänstlagen måste betala en anläggningsavgift.

Avbetalningsplan för anläggningsavgift

Har du en fastighet som ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp i Stockholms stad eller Huddinge kan du ansöka om en avbetalningsplan för anläggningsavgiften på upp till 10 år.

Se alla artiklar inom det här ämnet