Till sidans huvudinnehåll

Lämna avfall

Privatperson

Skrota bil eller båt

Både bilar och båtar omfattas av producentansvar. Här hittar du information om vart du vänder dig om du har en bil eller båt som gjort sitt och behöver skrotas.

Bilskrot

Bilproducenterna har ett eget mottagningssystem som kostnadsfritt tar emot din bil för skrotning. Om bilen saknar exempelvis motor, växellåda eller katalysator kan de dock begära en skälig ersättning för att skrota bilen.

I Stockholms stad finns Bilskrotarna
De tillhör bilproducenternas eget mottagningssystem för uttjänta bilar.

I regionen finns fler firmor. De hittar du på bilretur.se 

Glöm inte ID och registreringsbevis

Kom ihåg att ta med dig din legitimation och bilens senaste registreringsbevis när du lämnar bilen. Om någon annan lämnar bilen åt dig krävs en fullmakt.

Kan jag välja en annan bilskrot?

Om du väljer en bilskrot som inte är med i bilproducenternas nätverk får du själv göra upp affären. De har inte har krav på sig att kostnadsfritt ta emot bilar för skrotning. Se till att du lämnar bilen till en auktoriserad bilskrot.

Båtskrot

Nu finns möjligheten att kostnadsfritt lämna båtvrak till skrotning. Båtar upp till tre ton kan lämnas på tjugofem olika platser i Sverige. Just nu är det gratis tack vare en skrotningspremie från Havs- och vattenmyndigheten.

Om du inte själv kan transportera din båt till Båtretur kan de mot ersättning frakta den åt dig. Båten behöver även vara sanerad från miljöfarligt avfall.

Båtretur är ett nationellt nätverk för insamling och återvinning av fritidsbåtar. Återvinningen sker enligt lagkrav med hänsyn till miljön. Processen omfattar identifiering, ägarkontroll, kostnadsuppskattning för eventuell förbehandling, transport och återvinning. Om du själv inte kan transportera din båt kan du få hjälp med detta mot en ersättning. Se länkar längre ned på sidan.