Till sidans huvudinnehåll

Lämna avfall

Privatperson

Bil och båt

Både bilar och båtar omfattas av producentansvar. Här hittar du information om vart du vänder dig om du har en bil eller båt som gjort sitt och behöver skrotas.

Bilskrot

Bilproducenterna har ett eget mottagningssystem som kostnadsfritt tar emot din bil för skrotning. Om bilen saknar exempelvis motor, växellåda eller katalysator kan de dock begära en skälig ersättning för att skrota bilen.

I Stockholms stad finns Bilskrotarna
De tillhör bilproducenternas eget mottagningssystem för uttjänta bilar.

I regionen finns fler firmor. De hittar du på bilretur.se 

Glöm inte ID och registreringsbevis

Kom ihåg att ta med dig din legitimation och bilens senaste registreringsbevis när du lämnar bilen. Om någon annan lämnar bilen åt dig krävs en fullmakt.

Kan jag välja en annan bilskrot?

Om du väljer en bilskrot som inte är med i bilproducenternas nätverk får du själv göra upp affären. De har inte har krav på sig att kostnadsfritt ta emot bilar för skrotning. Se till att du lämnar bilen till en auktoriserad bilskrot. 

Båtskrot

När båten har gjort sitt och det är dags att skrota den vänder du dig till Båtretur. Det är ett nationellt nätverk för insamling och återvinning av fritidsbåtar. De hjälper dig med hur du ska göra för att skrota båten på ett miljövänligt och säkert sätt.

Återvinningen sker enligt lagkrav med hänsyn till miljön. Processen omfattar identifiering, ägarkontroll, kostnadsuppskattning för eventuell förbehandling, transport och återvinning. Om du själv inte kan transportera din båt kan du få hjälp med detta mot en ersättning. Se länkar längre ned på sidan.