Till sidans huvudinnehåll

Event

och tillfälliga verksamheter

Tillfälliga verksamheter

Ska du anordna ett evenemang och behöver tillfälligt vatten och avfallshämtning? Här hittar du information om våra tillfälliga tjänster för verksamheter.

Tillfällig sophämtning

Avfall från ett tillfälligt evenemang till exempel en festival med servering är jämförligt med hushållsavfall och det är endast kommunens upphandlade entreprenörer som får hämta detta avfall.

Tillfälligt vatten

Har du behov av tillfälligt vatten?

Hämtning av grovavfall

Som företagare beställer du hämtning av grovavfall genom kontakta någon av våra upphandlade entreprenörer.

Latrinhämtning

Latrinhämtning kan beställas vid stambyten, i sommarstugeområden och vid säsongsverksamheter som båtklubbar och restauranger.