Till sidans huvudinnehåll

Byggaktör

Projektera för VA

Vatten och avlopp

Hur ansluter jag en fastighet till kommunalt vatten och avlopp? Vad är en förbindelsepunkt? Hur ska vattenmätaren placeras och hur får jag fram projekteringsunderlag?

Det är mycket att tänka på när en fastighet ska projekteras. På dessa sidor reder vi ut vilka delar du behöver ha koll på för att det ska bli rätt med vatten och avlopp. 

Hitta snabbt

Den anmälan du gör till oss när du vill ha vatten och avlopp till en fastighet. När du gör en servisanmälan tecknas ett abonnemang för vatten och avlopp för fastigheten. När du lämnar över fastigheten till ägaren ska du göra ett ägarbyte för VA-abonnemanget.

Förbindelsepunkten är gränsen mellan de allmänna ledningar som vi på Stockholm Vatten och Avfall ansvarar för och fastighetens egna servisledningar som är fastighetsägarens ansvar. Normalt sett ligger förbindelsepunkten 0,5 meter utanför fastighetsgränsen.

Samlingskartan som numera heter lägeskarta är det projekteringsunderlag som redovisar lägesuppgifter och attributinformation för vatten- och avloppsledningsnätet.

Med god behovsstyrd planering går det att etablera lösningar som både renar dagvatten och rustar staden för att klara större vattenflöden och högre vattennivåer.

Vi har samlat all information om hur du planerar för dagvattenhantering på en egen webbplats.

Servisledningar är de ledningar som förbinder fastigheten med huvudledningarna i gatan. De kan vara både allmänna (Stockholm Vatten och Avfalls) eller enskilda (fastighetsägarens).

Vattenmätaren mäter hur mycket vatten som används. Vi ansvarar för att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt koppla till och från mätaren.