Till sidans huvudinnehåll

Aktuellt just nu

Förslag till taxor för vatten och avfall 2024

Förslag till VA-taxa respektive avfallstaxa finns nu presenterade. Taxan för en villa föreslås höjas med 118 kronor för vatten och avlopp och med drygt 30 kronor för avfall per månad.

Tyck till om ny vattentjänstplan för Stockholm

Lagen om allmänna vattentjänster har nyligen ändrats, nu behöver alla kommuner ha en aktuell vattentjänstplan. Ett förslag är framtaget och det går bra att lämna åsikter fram till 2 november 2023.

Tyck till om reviderade avfallsföreskrifter

I avfallsföreskrifterna finns bestämmelser om insamling och hantering av avfall under kommunalt ansvar i Stockholm. Nu är ett reviderat förslag framtaget som du kan lämna synpunkter på fram till den 22 oktober 2023.

En samhällsbyggare i framkant

Stockholms framtida avloppsrening

Vi bygger om och installerar en ny reningsteknik i Henriksdals reningsverk. Vi bygger ut och moderniserar Sicklaanläggningen och bygger en ny avloppstunnel från Bromma till Sickla.

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

Vi säkrar framtidens dricksvattenförsörjning genom att bygga ut, uppgradera och renovera våra två vattenverk, våra elva vattentorn och huvudvattenledningsnätet.

Resursutvinning Stockholm

Vi bygger anläggningen Resursutvinning Stockholm. Med modern teknik kommer den att separera matavfallspåsar men också plast och metall som av misstag hamnat i restavfallet.

Jobba hos oss

Det här får du hos oss

Vi söker ständigt efter den vassaste kompetensen och erbjuder ett hållbart arbetsliv där utvecklingsmöjligheter och en god arbetsmiljö är viktiga delar.

Lediga jobb

Lediga tjänster hos oss just nu.