Till sidans huvudinnehåll

Återbruk

I Sverige använder vi idag mer produkter och material än vad som är hållbart ur ett miljö och resursperspektiv. Om alla människor på jorden skulle använda resurser som vi gör i Sverige så skulle vi behöva minst 4 jordklot.

Genom att återanvända de saker vi har och se till att laga och reparera saker i så stor utsträckning som möjligt spar vi på naturens resurser. Vi ser helst att stockholmarna i så stor utsträckning som möjligt, säljer, byter, lånar av varandra och ger saker vidare till olika återbruksaktörer innan man kommer till oss. Eftersom det skapar en marknad för återbruk som behåller varje föremåls värde i så stor utsträckning som möjligt.

När en person vill slänga något så har Stockholms stad (Stockholm Vatten och Avfall) ett juridiskt ansvar att ta hand om avfallet. När vi tar emot material och produkter så behandlas de i enlighet med avfallshierarkin och annan aktuell lagstiftning för avfallshantering.

Men vår målsättning är att hela Stockholm ska förflytta sig uppåt i avfallstrappan. Helst ska avfall inte uppstå alls. Om det uppstår och kommer in till våra anläggningar ska det i första hand återbrukas, därefter materialåtervinnas. Om detta inte är möjligt förbränns avfallet och blir energi.

Vi har också ansvar för att se till att produkter och material som ska ur kretsloppet tas om hand på rätt sätt, det kan till exempel handla om föremål innehållande förbjudna kemikalier.

 

Hitta platser för återbruk

Pop-up återbruk är två specialbyggda containers som stannar på platser i Stockholm. Du kan lämna saker för både återvinning och återanvändning. Man kan även fynda andras prylar i fyndhörnan.

Returrundan är en lastbil som stannar på platser i Stockholm och tar emot privatpersoners återbruk och annat avfall.

Returfynd är vår tjänst där du helt gratis kan ta hand om prylar någon annan inte har användning för. Här hittar du saker som lämnats in till återbruk på återvinningscentralerna.

Vad kan återanvändas och vad kan inte?

När du lämnar föremål eller material till våra anläggningar blir materialet vårt material. Det betyder också att materialet behandlas enligt rådande miljölagstiftning. Vår personal hjälper dig att sortera och bedöma om sakerna du kommer med kan användas igen eller inte. Det är inte möjligt för dig att välja om dina inlämnade föremål ska återanvändas eller inte. Men om du av någon anledning kommer med föremål eller material som är olämpliga att återanvända, kan du prata med personalen om detta.

Stockholm Vatten och Avfall vill att så många föremål och material som möjligt ska kunna återanvändas och vi arbetar för att öka återanvändningen av materialen som lämnas till våra anläggningar och tjänster. Vi tar emot olika sorts material och föremål på olika platser, så  kolla respektive tjänsts eller anläggnings webbsida för mer information om vad som tas emot.

Tyvärr går fortfarande en stor del av återanvändningsbara material och föremål till materialåtervinning eller energiåtervinning. Därför vill vi att du till exempel försöker sälja, skänka, låna ut eller reparera dina föremål innan du kommer till oss.

Av hygieniska skäl återanvänds sällan stoppade möbler och sängar. Därför är det bättre att sälja sådana möbler själv eller skänka till någon som kommer och hämtar. Stoppade möbler och sängar är ett exempel på föremål som går till energiåtervinning.

Produkter som räknas som miljöfarligt avfall får och kan inte återanvändas från våra anläggningar.

Inte heller elektronik som lagrar data kan vi återanvända, till exempel dina mobiler eller bärbara datorer. Eftersom de innehåller data som vi i nuläget inte kan garantera en säker hantering. Men det finns flertalet aktörer som kan återbruka dina elektronikprylar på ett säkert sätt. Så kolla med dessa innan du slänger prylarna hos oss.

Tips

  • Använd de saker du har och planera dina inköp. Försök handla saker av bra kvalitet som håller länge. När du är färdig med produkten kan sedan någon annan ta över och använda den. 
  • Se till att det du inte längre använder kommer till glädje för någon annan. Är det något du kan sälja, byta, låna ut eller ge bort så att du vet att det kommer att användas. Det är den bästa lösningen för produktens framtida liv.
  • Kan du inte hitta något sätt att bli av med saker, kom till oss på återvinningscentraler och återbruk och låt oss cirkulera dina saker så de kommer till användning.  • När du vill komma till återvinningscentralen eller något av våra återbruk med dina saker packa dem som om du skulle flytta sakerna till ett nytt hem. Sortera sakerna i kategorier: textil och kläder, husgeråd, inredningsprylar, böcker, elektronik, möbler och lampor. Slå in ömtåliga saker i tidningspapper eller liknande så att de inte skadas i transporten.
  • Packa gärna husgeråd och inredningsprylar i flyttkartonger (lämnar du in en kartong i återbruksinlämningen på en återvinningscentral eller återbruk kan du få en kartong i retur så slipper du packa om).
  • Packa kläder, hemtextil, skor och accessoarer i plastpåsar och se till att delar som hör ihop hamnar i samma påse.
  • Möbler, mattor, lampor, speglar och andra skrymmande föremål kan du lämna in som de är.
  • Tyvärr kan bara ett begränsat antal böcker tas emot för återbruk eftersom efterfrågan på böcker minskar i samhället. Men vissa böcker finns det fortfarande efterfrågan efter, fråga personalen så hjälper de dig. Böcker som inte går att återbruka går till materialåtervinning.
  • Frakta föremålen så att de skyddas, då behåller de sitt värde på andrahandsmarknaden.

Vad händer sen?

Föremål och material som lämnas in till oss går vidare till våra samarbetspartners inom återanvändning och de saker som dessa återbruksaktörer av olika skäl inte tar emot, skänks bort via våra fyndhörnor. Dessa finns på våra Återbruk i Skärholmen och Rinkeby, på Pop-up återbruk samt Returfynd.

För textil ser hanteringen något annorlunda ut. Textilierna sorteras i flera steg och materialet säljs både i Sverige och utomlands.

Samarbetspartners inom återanvändning

Vi har upphandlade avtal med olika aktörer som ser till att föremålen som lämnas in kommer till användning. De flesta föremålen säljs i återbruksbutiker som våra samarbetspartners driver i Stockholmsområdet.

Det är inte tillåtet att ta med sig något från våra återvinningscentraler eller andra tjänster. Det räknas som stöld och kommer att polisanmälas. Men du kanske har ett projekt på gång där du behöver tillgång till återbrukat material? Då kan du kontakta oss via e-post, så kanske vi kan hjälpa dig. Vi stödjer i den mån vi kan olika projekt med material.

Eller är du en återbruksaktör som kan skapa nytt värde ur någon av våra materialströmmar som idag går till återvinning eller energiåtervinning? Hör i så fall gärna av er och presentera er lösning.

Kontakta oss

Kontakta kundtjänst för frågor gällande din faktura och ditt abonnemang samt allmänna frågor om vatten, avlopp och sophämtning. Genom att logga in på Mina sidor kan du som är kund hos oss göra dina ärenden även när kundtjänst har stängt.