Till sidans huvudinnehåll

Villaägare

Nybliven husägare

Vid inflytt

Välkommen som kund till oss!

Här hittar du information om hur du blir kund och vad du bör tänka på. Du blir ny kund när du bygger ett nytt hus eller när du köper ett hus av en tidigare ägare.

Flyttar du till en fastighet som har en tidigare ägare är det viktigt att ni kommer överens om vem som gör vad. Oftast är det den gamla ägaren som gör flyttanmälan. Det gör de under "Vid utflytt".

Här kan du även ändra de avfallsabonnemang som du ärver från den tidigare ägaren.

Här lämnar du avfall som privatperson

Återvinningscentraler

På återvinningscentralen kan du lämna grovavfall, elektronik, vitvaror och farligt avfall. Saker som kan användas igen lämnas till återbruk.

Pop-up återbruk

På Pop-up återbruk kan du lämna små möbler, textil, elektronik och miljöfarligt avfall. Du kan lämna saker för både återvinning och återanvändning.

Mobila miljöstationen

Du kan lämna miljöfarligt avfall och småelektronik till mobila miljöstationen.

Miljöstationer

På miljöstationen kan du lämna miljöfarligt avfall, batterier och ljuskällor.