Till sidans huvudinnehåll

Om oss

Upphandlingar

För vår verksamhet upphandlar vi varor, tjänster och entreprenader. Upphandlingarna genomförs i enlighet med Lagen om offentlig upphandling (LUF och LOU). Alla upphandlingar genomförs affärsmässigt och med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns.

Upphandlingsplanen innehåller planerade upphandlingar de närmaste tolv månaderna. Nya upphandlingar tillkommer löpande och vi uppdaterar planen regelbundet, vanligen varje månad.

UNCE – Kvalificeringssystem

Vi använder kvalificeringssystemet Utilities Nordics & Central Europe – UNCE. Det är ett gemensamt kvalificeringssystem för hela energisektorn i Norden där större bolag inom branschen är medlemmar.

Kommande upphandlingar som kommer att genomföras i UNCE framgår i vår upphandlingsplan samt via UNCE.

Planerade upphandlingar