Till sidans huvudinnehåll

Lämna avfall

Företag

Lämna avfall från din verksamhet

För företag och verksamheter gäller andra regler för att lämna avfall än för privatpersoner och enskilda hushåll.

Återvinning företag och verksamheter

Återvinningscentraler som företag kan använda

Adresser och information om återvinningscentraler som företag och verksamheter får använda.

Elavfall

För elavfall från företag och verksamheter gäller olika avlämningsregler beroende på om produkten ingår i el-kretsens producentansvar el-returen eller ej.

Förpackningar och tidningar

Det är gratis att lämna din verksamhets uttjänta pappers- plast- och metallförpackningar på Näringslivets producentansvars (NPA) mottagningspunkter.

Hämtning av grovavfall

Som företagare beställer du hämtning av grovavfall genom kontakta någon av våra upphandlade entreprenörer.

Lämna byggavfall

Avfallet från ditt bygge ska köras till en behandlingsanläggning.

Hantera miljöfarligt avfall från företag

Har du ett företag eller verksamhet har du skyldighet att sortera ut miljöfarligt avfall och måste själv bekosta omhändertagandet av det. Du är även skyldig att rapportera vilka mängder och typer av farligt avfall som

Lagra och transportera avfall

Det finns regler för hur olika slags avfall ska förvaras, lagras och transporteras samt vilket utrymme och vilken utrustning som krävs.

Krav på företag att registrera farligt avfall

Sverige behöver ha bättre kontroll på farliga avfall. Därför skärps nu kraven på att företag och verksamheter ska rapportera uppgifter om farliga avfall till ett nytt avfallsregister. Registrering sker hos