Till sidans huvudinnehåll

Lämna avfall

Företag

Lämna avfall från din verksamhet

För företag och verksamheter gäller andra regler för att lämna avfall än för privatpersoner och enskilda hushåll.

På dessa sidor hittar du hur du kan lämna elavfall, miljöfarligt avfall, grovavfall, förpackningar och byggavfall som uppkommit i din verksamhet.

Du kanske också vill läsa om

Lagra och transportera avfall

Det finns regler för hur olika slags avfall ska förvaras, lagras och transporteras samt vilket utrymme och vilken utrustning som krävs.

Återvinningscentraler som företag kan använda

Adresser och information om återvinningscentraler som företag och verksamheter får använda.