Till sidans huvudinnehåll

Villaägare

Bygga om

Projekteringsunderlag

Om du behöver underlag för projektering och planering av VA-arbete i Stockholms stad och Huddinge kommun kan du beställa det här.

Projekteringsunderlaget visar lägesuppgifter och attributinformation för ledningsnätet för vatten och avlopp samt våra tunnelobjekt.

Underlag för projektering kan beställas för

  • Stockholms stad
  • Huddinge kommun
  • övriga kommuner där vi har ledningsnätsobjekt

Underlaget innehåller även ledningsnätsobjekt som ägs av Trafikkontoret i Stockholm och Stockholms Hamnar. Privata ledningar redovisas däremot inte.

Om beställningen innehåller säkerhetsklassad information behöver du kvittera och hämta ut underlaget personligen. Det görs på vårt huvudkontor på Bryggerivägen 10 i Bromma.

Du kan beställa underlag och kartor för projektering i dessa format:

  • dwg
  • dxf
  • dgn
  • shape
  • pdf

Denna produkt hette tidigare Lägeskarta som kunde beställas från Samlingskartan.

Mer information om projekteringsunderlagens format