Till sidans huvudinnehåll

Verksamheter

Riktlinjer för tak- och fasadtvätt

Tak- och fasadtvätt

När tak och fasader tvättas med högtryck får man ett vatten som kan vara förorenat. Föroreningarna kommer från gamla färgskikt, tvättkemikalier och luftföroreningar som under lång tid samlats på byggnaden.

Det finns en anmälningsplikt för blästringsarbete för ytor större än 500 kvadratmeter. Högtryckstvätt som används för att avlägsna t.ex. färg likställs med blästring. Råden är tänkta att kunna användas också vid mindre omfattande arbeten.

När tak och fasader tvättas med högtryck får man ett vatten som kan vara förorenat. Föroreningarna kommer från gamla färgskikt, tvättkemikalier och luftföroreningar som under lång tid samlats på byggnaden. Färgflagor kan innehålla miljöfarliga mjukgörare från plastfärg och äldre byggnader kan vara målade med färger innehållande metallpigment som till exempel bly.

Vad behöver man göra?

  • Anmäla blästring och viss högtryckstvätt av ytor större än 500 kvm.
  • Minska spridningen av borttaget material, som färgflagor och damm.
  • Skilja av färgflagor och andra större partiklar från tvättvattnet innan det släpps ut till dag- eller spillvattennätet.
  • Välja miljöanpassade tvättkemikalier.
  • Informera de närboende innan arbetet startar och minska den eventuella bullerstörning som uppstår.

Läs mer om högtryckstvättning av tak och fasad