Till sidans huvudinnehåll

Om oss

Detta är Stockholm Vatten och Avfall

Vi är Sveriges ledande vatten- och avfallsbolag. Verksamheten berör varje dag 1,5 miljoner invånare och företag i Stockholmsområdet.

Vi levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och ansvarar för stadens avfallshantering. Hos oss arbetar drygt 650 medarbetare inom många yrkesgrupper på olika avdelningar. Vatten- och avloppsdelen omfattar produktion och leverans av dricksvatten, att ta hand om och rena avloppsvatten, hantera dagvatten och ansvara för vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag. 

Verksamheten har funnits i 160 år och bedrivs i en storstad som ständigt är i rörelse. Alla behöver ha tillgång till rent dricksvatten, fungerande avlopp och miljömässig avfallshantering. Det ställer höga krav på utveckling och infrastruktur, där vår verksamhet är en förutsättning för regionens tillväxt.