Till sidans huvudinnehåll

Verksamheter

Kontakta oss

Felanmäl utebliven sophämtning

Har vi inte hämtat ditt avfall den dag vi lovat? Kontakta oss för att göra en reklamation.

Du kan reklamera sophämtningen tidigast klockan 22 dagen då avfallet skulle hämtats. Våra samarbetspartners har hela dagen på sig att göra hämtningen. Din reklamation ska sedan åtgärdas tidigast nästkommande arbetsdag.

Reklamera utebliven sophämtning

Fraktion det gäller
GDPR

Jag har läst integritetspolicyn och godkänner att Stockholm Vatten och Avfall sparar mina kontaktuppgifter.