Till sidans huvudinnehåll

Restaurang, livsmedel

och storkök

Felanmäl vatten och avlopp

Kontakta oss om du upptäcker akuta vattenläckor eller stopp i avloppet i Stockholm och Huddinge. Vi har jour dygnet runt, alla dagar.

Telefon 

08-522 120 00

Du kan inte mejla oss om en akut driftstörning för vatten- och avloppsledningsnätet.

Fel på ledningar inom den egna fastigheten

Fel på ledningar inomhus eller på din egen tomtmark åtgärdas av valfri rörentreprenör.