Till sidans huvudinnehåll

Flerbostadshus

Fastighetsägare eller brf

Hämtning av tidningar

Som hyresvärd eller bostadsrättsförening kan du få hämtning av returpapper av oss.

Returpapper, tidningar, kataloger

2022 övergick ansvaret för insamling och återvinning av returpapper från hushåll till kommunerna. Hyresvärdar och bostadsrättsföreningar som har insamling av returpapper i fastigheten behöver anlita ett av oss godkänt företag för hämtning. I listan nedan ser du vilka som är godkända.

Har ni inte hämtning i fastigheten? Då kan boende lämna tidningar och returpapper på stadens återvinningsstationer. 

I returpapper ingår:

  • tidningar av alla slag, även veckotidningar med glansiga omslag
  • kataloger
  • reklamblad, broschyrer och andra trycksaker
  • skriv- och ritpapper
  • pocketböcker 

Företag som kan hämta returpapper

Följande företag är upphandlade och godkända av oss för att hämta returpapper från miljörum eller annan fastighetsnära insamling.

Hämtning av returpapper

Över 90 procent av invånarna källsorterar redan i dag och med ett stigande intresse för hur vår livsstil påverkar klimatet blir fastighetsnära insamling en allt mer efterfrågad service. När insamlingen finns på hemmaplan hamnar mindre återvinningsbart material i avfallspåsen vilket ger många miljövinster. En minskad volym restavfall kan även innebära minskade kostnader för vanlig sophämtning. 

Nyheter och förändringar i avfallstjänsterna

Vi ansvarar för insamlingen av förpackningar

Regeringen har beslutat att kommunerna får ansvar för insamlingen av hushållens förpackningsavfall från 2024.

Det är obligatoriskt att sortera ut matavfallet

Nu ska alla sortera ut matavfallet. Här är viktiga fakta kring obligatoriet.

Taxor för vatten och avfall 2023

Taxan för vatten och avlopp höjs med cirka 95 kronor per månad för en villa. Avfallstaxan höjs med 22 kronor per månad. På fakturan ser du både nya och gamla taxan.

Se alla artiklar inom det här ämnet