Till sidans huvudinnehåll

Hitta snabbt

Kontakta oss

Kontakta kundtjänst för frågor om din faktura och ditt abonnemang eller allmänna frågor om vatten, avlopp och sophämtning.

Felanmäl vatten och avlopp

Felanmäl akuta vattenläckor och stopp i avloppet via kundtjänst på dagtid och SOS alarm på kvällar, nätter och helger.

Felanmäl utebliven sophämtning

Har vi inte hämtat ditt avfall den dag vi lovat? Kontakta oss för att göra en reklamation.

Upphandlingar

Hitta våra pågående och planerade upphandlingar för vår verksamhet.

Jobba hos oss

Vi söker ständigt efter den vassaste kompetensen. Vi erbjuder ett hållbart arbetsliv där utvecklingsmöjligheter och en god arbetsmiljö är viktiga delar.

Lediga jobb

Lediga tjänster hos oss just nu.

Långsiktiga investeringar för en hållbar stad

Stockholms framtida avloppsrening

Vi säkrar möjligheten att rena vårt avloppsvatten i framtiden, samtidigt som vattenkvalitén i Östersjön och Mälaren blir ännu bättre.

Vi säkrar Stockholms vattenförsörjning

Vi tar ett helhetsgrepp kring Stockholms dricksvattenförsörjning för att kunna möta framtidens utmaningar.

Resursutvinning Stockholm

Nu bygger vi en högteknologisk avfallsanläggning som bland annat ska separera matavfallspåsar. Bygget startade våren 2022 och beräknas ta ungefär två år.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Som Sveriges största vatten- och avfallsbolag, har vi ett extra stort ansvar i hållbarhetsfrågor.

Våra viktigaste hållbarhetsområden

För att kunna arbeta målinriktat med hållbarhet krävs att vi fokuserar på våra allra viktigaste hållbarhetsfrågor. Det ger möjlighet att styra våra resurser dit där de gör mest nytta.