Till sidans huvudinnehåll

Kontakta oss

Kontakta kundtjänst

Kontakta kundtjänst för frågor om din faktura och ditt abonnemang eller allmänna frågor om vatten, avlopp och sophämtning.

Felanmäl vatten och avlopp

Felanmäl akuta vattenläckor och stopp i avloppet

Felanmäl utebliven sophämtning

Har vi inte hämtat ditt avfall den dag vi lovat? Kontakta oss för att göra en reklamation.

Karriär

Lediga jobb

Lediga tjänster hos oss just nu.

Det här får du hos oss

Vi söker ständigt efter den vassaste kompetensen och erbjuder ett hållbart arbetsliv där utvecklingsmöjligheter och en god arbetsmiljö är viktiga delar.

Student

Som Sveriges ledande vatten- och avfallsbolag är det viktigt för oss att tänka nytt och hitta nya innovativa lösningar. I detta arbete är du som student otroligt viktig.

Detta är Stockholm Vatten och Avfall

Om oss

Stockholm Vatten och Avfall är Sveriges ledande vatten- och avfallsbolag. Verksamheten berör varje dag 1,5 miljoner invånare och företag i Stockholmsområdet. Vårt arbete sker i enlighet med ägardirektiv samt vår

Organisation

Stockholm Vatten och Avfall AB ägs till 100 procent av Stockholms Stadshus AB. Stockholm Vatten och Avfall AB äger 98 procent av aktierna i Stockholm Vatten AB och Huddinge kommun två procent. Holdingbolaget äger 100

Årsredovisning och hållbarhetsrapport

Här hittar du vår senaste års- och hållbarhetsredovisning.

Upphandlingar

Hitta våra pågående och planerade upphandlingar för vår verksamhet.

Hållbar utveckling

Som Sveriges största vatten- och avfallsbolag, har vi ett extra stort ansvar i hållbarhetsfrågor.

Våra viktigaste hållbarhetsområden

För att kunna arbeta målinriktat med hållbarhet krävs att vi fokuserar på våra allra viktigaste hållbarhetsfrågor. Det ger möjlighet att styra våra resurser dit där de gör mest nytta.