Till sidans huvudinnehåll

Vår historia

Avfallshistorik

Renhållningslagen från år 1760 var den första förordningen som i detalj beskrev hur sopor skulle omhändertas och hur snö skulle röjas. I denna förordning reglerades även för första gången att entreprenörer skulle transportera bort latriner. År 1774 tecknades första kontraktet med en entreprenör som skulle renhålla gator och allmänna platser, men bara i Gamla stan.

Läs mer om...

Renhållningen börjar regleras

Det var först i mitten av 1800-talet som renhållningen började organiseras på riktigt. 1859 grundades nämligen Stockholms renhållningsverk och verket tog över ansvaret för latrinhämtningen.

Lövsta - stadens mottagningsstation för latrin och sopor

År 1885 köpte staden ett område i Lövsta väster om Stockholm för att bygga en mottagningsstation för latrin och sopor.

Sophantering under 1900-talet

Vid sidan av latrinet fanns förstås andra sopor som behövde tas om hand. Från Södra-, Norra- och Östra inlastningsstationen i Stockholm transporterades soporna (och under en period även latrinet) till Lövsta

Paradigmskifte på 1970-talet

På 1970-talet kom ett paradigmskifte i synen på avfall. Återvinningsfrågan aktualiserades och bland annat byggdes under decenniet åter en sorteringsanläggning på Lövsta.

Se alla artiklar inom det här ämnet