Till sidans huvudinnehåll

Flerbostadshus

Fastighetsägare eller brf

Aktuellt för fastighetsägare

Bräddningar - så fungerar ledningssystemet vid stora regn

En bräddning är ett tillfälligt utsläpp av avloppsvatten som sker när ledningsnätet eller reningsverk blir överbelastat. Det är en viktig systemfunktion som finns för att minska risken för översvämningar vid mycket regn.

Nu är det obligatoriskt att sortera ut matavfallet

Nu ska alla sortera ut matavfallet. Här är viktiga fakta kring obligatoriet.

Nya regler för förpackningsinsamlingen

Regeringen har beslutat att kommunerna får ansvar för insamlingen av hushållens förpackningsavfall från 2024.

Se alla artiklar inom det här ämnet