Till sidans huvudinnehåll

Flerbostadshus

Fastighetsägare eller brf

Översikt

Här finns information för dig som representerar en bostadsrättsförening (brf) eller är fastighetsägare av ett flerbostadshus.

Aktuellt för fastighetsägare

Verksamheters taxa för matavfall förändras

Avfallstaxan reglerar våra priser och de tjänster som vi erbjuder. Den är också byggd för att styra mot en bättre miljö och arbetsmiljö. 

2023 blir det obligatoriskt att sortera ut matavfallet

2023 ska alla sortera ut matavfallet. Redan idag är det obligatoriskt för restauranger men från 1 januari 2023 blir det även obligatoriskt för hushåll och övriga verksamheter.

Hämtning av trädgårdsavfall

Vi hämtar trädgårdsavfall från terrass- och balkongplanteringar.