Till sidans huvudinnehåll

Flerbostadshus

Fastighetsägare eller brf

Aktuellt för fastighetsägare

Nu är det obligatoriskt att sortera ut matavfallet

Nu ska alla sortera ut matavfallet. Här är viktiga fakta kring obligatoriet.

Använd vattnet hållbart

Vattnet är en värdefull resurs som vi delar med andra. Därför är det viktigt att vi använder det smart och sparsamt.

Riktlinjer för pooler, spabad och badtunnor

Tänk på att det är dricksvatten du använder i poolen. Följ våra tips för att hantera poolen smart.

Taxor för vatten och avfall 2023

Taxan för vatten och avlopp höjs med cirka 95 kronor per månad för en villa. Avfallstaxan höjs med 22 kronor per månad. På fakturan ser du både nya och gamla taxan.

Nya regler för förpackningsinsamlingen

Regeringen har beslutat att kommunerna får ansvar för insamlingen av hushållens förpackningsavfall från 2024.