Till sidans huvudinnehåll

Bor i lägenhet

Lämna avfall

Här lämnar du avfall

Vi har en mängd tjänster för återvinning. Du kan lämna in saker på våra återvinningscentraler eller miljöstationer. Vi kommer till platser nära dig med Pop-up återbruk och mobila miljöstationen. Vi har samarbetspartners som kan hämta stora saker hemma hos dig. Och vi har avtal med en rad butiker där du kan lämna miljöfarligt avfall för återvinning.

Här lämnar du avfall som privatperson

Återvinningscentraler

På återvinningscentralen kan du lämna grovavfall, elektronik, vitvaror och farligt avfall. Saker som kan användas igen lämnas till återbruk.

Pop-up återbruk

På Pop-up återbruk kan du lämna små möbler, textil, elektronik och miljöfarligt avfall. Du kan lämna saker för både återvinning och återanvändning.

Mobila miljöstationen

Du kan lämna miljöfarligt avfall och småelektronik till mobila miljöstationen.

Miljöstationer

På miljöstationen kan du lämna miljöfarligt avfall, batterier och ljuskällor.

Fler tjänster för att lämna avfall

Hämtning av miljöfarligt avfall

Hämtning av miljöfarligt avfall och småelektronik erbjuds dig som privatperson och som bor i Stockholms kommun. Hämtningen utförs av en av våra upphandlade entreprenörer. Beställer gör du via formuläret nedan.

Lämna miljöfarligt avfall i butik

Det hamnar cirka 4 500 – 7 500 ton farligt avfall i hushållssoporna varje år i Sverige. Det behöver vi göra något åt. Ett sätt är att ge dig fler ställen där du kan lämna miljöfarligt avfall och kosmetiskt avfall. Vi samarbetar med utvalda butiker för att underlätta för dig.

Förpackningsinsamling

Tidningar och förpackningar lämnar du på återvinningsstationer. Ansvaret för stationerna har FTI - Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Det är till dem du gör en felanmälan vid nedskräpning eller om behållaren är full.

Hyr storsäck eller container med hämtning

Har du skrymmande avfall som kräver storsäck eller container så kan du beställa de två tjänsterna här.