Till sidans huvudinnehåll

Lämna avfall

Från företag

Miljöfarligt avfall från företag

Har du ett företag eller verksamhet har du skyldighet att sortera ut miljöfarligt avfall och måste själv bekosta omhändertagandet av det. Du är även skyldig att rapportera vilka mängder och typer av farligt avfall som genereras i verksamheten och vart det transporteras.

Det är endast hushåll som får lämna farligt avfall på miljöstationer och återvinningscentraler.

Nästan alla verksamheter använder någon form av produkter som klassas som farligt avfall så som elektronik, ljuskällor och lysrör. Farligt avfall kräver säker hantering eftersom det kan vara brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö.

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt.

Tre sätt att lämna miljöfarligt avfall från företag och verksamheter

Om du vill göra det enkelt anlitar du ett godkänt företag som hämtar upp ditt farliga avfall direkt vid din verksamhet och som sedan transporterar det till återvinning på en behandlingsanläggning.

Du väljer själv vilken auktoriserad leverantör du vill ha. Genom att
söka på begreppet "hämtning av farligt avfall företag i Stockholm" så kan du hitta företag som erbjuder dessa tjänster.

Som företag kan du endast lämna följande slags miljöfarligt avfall till våra återvinningscentraler:

 • Batterier och bilbatterier
 • Elavfall – elektronik, tv/monitorer, ljuskällor, lysrör, kyl/frys och vitvaror
 • Impregnerat trä

Övrigt miljöfarligt avfall hänvisas till avfallsanläggningar (behandlingsanläggningar) som tar emot sådant avfall från företag.

Krav på registrering för att lämna på återvinningscentral

Vill du lämna batterier, elavfall eller impregnerat trä från en verksamhet ska du alltid kontakta personal på återvinningscentralen innan inlämning för att få avfallet registrerat.

Informationen som behöver uppges är den information som vi behöver för att kunna registrera mottagandet enligt 6 kap 3 § 1. i Avfallsförordningen.

Det är uppgifter om:

 • Datum för överlämnandet till oss.
 • Avfallsinnehavarens organisations- eller VAT-nummer.
 • Plats där avfallet senast hanterats.
 • Transportsätt.
 • Plats för avfallets tidigare hantering.
 • Eventuellt tidigare avfalls-id.

Intyg för avlämning av elavfall från verksamhet och företag

För att få lämna elavfall på våra återvinningscentraler krävs dessutom att du som verksamhet har med dig ett avlämnarintyg som skapas i förväg på El-kretsens hemsida.

Transport av avfall kräver i de flesta fall tillstånd från eller anmälan till Länsstyrelsen. Du kan läsa om vad som gäller på Naturvårdsverkets eller Länsstyrelsens webbplatser.

Godkända behandlingsanläggningar för farligt avfall

Vänligen notera att det alltid är bäst att ringa och föranmäla ditt besök till anläggningarna nedan.

 • Ragn-Sells Avfallsbehandling
  Högbytorp, Upplands-Bro
  Telefon: 0771-88 88 88

 • SRV Återvinning
  Sofielunds avfallsanläggning, Huddinge
  Telefon: 08-608 90 70

 • Stena Recycling Järfälla
  Äggelundavägen 7, Järfälla
  Telefon: 08-83 23 00

 • SÖRAB
  Hagby återvinningsanläggning, Täby
  Telefon: 08-505 804 00

Länkar