Till sidans huvudinnehåll

När du söker jobb hos oss

På Stockholm Vatten och Avfall rekryterar vi utefter en kompetensbaserad och inkluderande process. Det betyder att vi fokuserar på att hitta rätt person med de personliga egenskaper och kvalifikationer som rollen kräver. Vi strävar alltid efter att göra en så objektiv och rättvis bedömning som möjligt.

I vår rekryteringsprocess ingår kompetensbaserade intervjuer, tester och referenstagning. För att säkerställa en trygg och säker arbetsplats genomför vi även drogtest och vissa roller kräver även en bakgrundskontroll.

Vår rekryteringsprocess

Obs! Upplägg och process kan dock variera beroende på roll, avvikelser kan förekomma.

Din ansökan tas emot av rekryterande chef och HR som gör ett första urval baserat på de kunskaps- och erfarenhetskrav som ställs för tjänsten.

Om din ansökan uppfyller grundkraven får du, via mejl, inbjudan till ett eller flera personlighetstest. Det gör vi för att kunna jämföra de kandidater som uppfyller kraven på ett objektivt och rättvist sätt, utan fördomar eller förutfattade meningar. Du måste genomföra testerna för att gå vidare i rekryteringsprocessen.

Mer information om våra tester:

  • MAP (Measuring and Assessing Individual Potential) kartlägger personliga karaktärsdrag som har betydelse i arbetslivet. Olika roller kräver olika styrkor och fallenheter och med hjälp av personlighetstest kan vi lättare se vem som har bäst förutsättningar att både klara av rollen och trivas i vår företagskultur.

  • Matrigma mäter inlärnings- och problemlösningsförmåga, samt förmågan att hantera situationer där man inte kan förlita sig på tidigare utbildning eller erfarenhet. Tack vare sin icke-verbala form är testet mindre känsligt för kulturella skillnader mellan individer. Testet utmanar förmågan att se samband, fylla i luckor, där information saknas, och att se relationer mellan olika objekt.

    Tidsåtgång: ca 30-40 minuter per test.

Går du vidare efter testen får du en inbjudan till intervju via mejl med förslag på tider. Du bokar själv in dig på den tid som passar. Vi genomför kompetensbaserade intervjuer fysiskt på plats eller digitalt. Den första intervjun tar cirka en timme och här fokuserar vi på att dyka djupare i dina kunskaper och arbetslivserfarenheter.

Går du vidare blir du kallad till ytterligare en intervju som fokuserar på dina personliga egenskaper. Du kommer få ge konkreta exempel på hur du agerat vid tidigare situationer och tillfällen.

Nästa steg är referenstagning och vi önskar minst två referenser, varav en som har varit din tidigare chef.

För att säkerställa en trygg och säker arbetsplats krävs ett negativt resultat på ett drogtest. Testet utförs hos vår leverantör inne i Stockholm city.  

Om du är den kandidat vi vill anställa kontaktar vi dig via telefon för att erbjuda jobbet. Vi diskuterar lön, startdatum och andra villkor. När vi är överens signeras ditt nya anställningsavtal digitalt. Grattis till nya jobbet och välkommen till oss! 

Jobba hos oss

Lediga jobb

Lediga tjänster hos oss just nu.

Det här får du hos oss

Vi söker ständigt efter den vassaste kompetensen och erbjuder ett hållbart arbetsliv där utvecklingsmöjligheter och en god arbetsmiljö är viktiga delar.

Student

Som Sveriges ledande vatten- och avfallsbolag är det viktigt för oss att tänka nytt och hitta nya innovativa lösningar. I detta arbete är du som student otroligt viktig.

När du söker jobb hos oss

På Stockholm Vatten och Avfall rekryterar vi utefter en kompetensbaserad och inkluderande process. Det betyder att vi fokuserar på att hitta rätt person med de personliga egenskaper och kvalifikationer som rollen kräver.