Till sidans huvudinnehåll

Restaurang

och storkök

Priser på återvinningscentral

Som verksamhet betalar ni för att lämna grovavfall på våra återvinningscentraler. För privatpersoner är det kostnadsfritt.

Priser

Avgift för företag och verksamheter som lämnar grovavfall och trädgårdsavfall på återvinningscentral:

  • 600 kronor (exklusive moms) per besök.
  • Betalning görs genom månadsfakturering.

Det är samma avgift på alla återvinningscentraler i Stockholms stad.

Nytt betalningssätt 

Ett nytt inpasseringssystem har införts på återvinningscentralerna Bromma, Lövsta, Östberga, Sätra och Vantör. Det här är ett första steg till att utforma ett mer rättvist system där alla som använder återvinningscentralerna är med och betalar. För dig som lämnar verksamhetsavfall innebär det här nya rutiner för betalning.

  • Företagsregistrerade lätta lastbilar blir automatiskt registrerade för betalning per besök. Inpasseringssystemet skapar en faktura som skickas till företaget en gång i månaden.
  • Du som kommer med verksamhetsavfall i privatregistrerade eller utlandsregistrerat fordon kommer bli manuellt registrerade och får fakturan på plats. Personalen bedömer vad som räknas som verksamhetsavfall.
  • Du som har enskild firma och kommer med verksamhetsavfall registreras inte automatiskt. Du behöver alltid kontakta personalen för att få en faktura på plats.

Frågor?

Kontakta Kundtjänst via e-post kund@svoa.se eller telefon 08-522 120 00.

Har du frågor om en faktura kontaktar du Svea Ekonomis kundtjänst via faktura@svea.com eller telefon 08-735 29 59, vardagar klockan 8-17.

Information in English, Polish and Russian